Vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa tuelle myönnettiin 1 miljoona euroa, ja vuoden 2018 talousarviossa tukeen esitetään myönnettäväksi 2 miljoonaa euroa.

Alma Media myi vuonna 2005 MTV3:n ruotsalaiselle Bonnier AB:lle ja Proventus Industrier AB:lle 460 miljoonan euron yritysarvosta.

Valtioneuvosto antoi asetuksen yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta 28. syyskuuta. Asetuksessa määritellään tuen kriteerit, ehdot, myöntämisedellytykset ja määritykset.

Avustusta voitaisiin myöntää kahdella tavalla: uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituskustannuksiin tai säännöllistä toimintaa käynnistävien tai nykyistä toimintaa laajentaviin hankkeisiin. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituskustannuksista voitaisiin korvata enintään 25 prosenttia. Tämän tuotantotuen saamisen ehtona olisi se, että näitä ohjelmistoja tulisi lähettää keskiarvoisesti vähintään 15 tuntia viikossa ja uutislähetyksiä tulisi lähettää kolme kertaa päivässä.

Säännöllisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan käynnistävien ja nykyistä toimintaa ja ohjelmistomäärää laajentavien hankkeiden kustannuksiin voitaisiin myöntää avustusta enintään 50 prosenttia. Tällöin uutis- ja ajankohtaisohjelmistoja tulisi lähettää keskiarvoisesti vähintään 3,5 tuntia viikossa.

Avustusta voitaisiin myöntää vuosittain enintään kaksi miljoonaa euroa yhtä hakijaa kohden.

Asetus tulee voimaan 4.10.2017 ja on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Ehdotus tuesta pohjautuu kaupallisen television uutistoiminnan tulevaisuutta ja rahoitusta pohtineen työryhmän raporttiin.