Aiemmin Koivisto on työskennellyt toimittajana muun muassa Ilta-Sanomien mielipide- ja verkkotoimituksissa.

Yleisöasiamies toimii Ylen vastaavien toimittajien, etiikkapäällikön ja journalistien tukena. Hänen tehtävänään on muun muassa avata Ylen journalististen ratkaisujen ja muiden päätösten taustoja yleisölle.

“Yleltä odotetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämä odotus on vain voimistunut Ylen tultua verorahoitteiseksi. Myös digitaalisen ajan mediakulttuuri odottaa meiltä avointa dialogia. Jatkuva vuorovaikutus yleisöjen kanssa vahvistaa julkisen palvelun hyväksyttävyyttä ja suorituskykyä”, muistuttaa julkaisujohtaja Ismo Silvo.

Yleisöasiamiehen tehtävän pääpaino on Ylen toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisessä ja yhtiön ja yleisön välisen dialogin vahvistamisessa. Lisäksi Ylessä halutaan kehittää yhtiöön tulevan palautteen käsittelyä.

“Suomi on pullollaan Ylen herättämiä tunteita, eikä pulaa Yleen liittyvistä kysymyksistä, näkemyksistä ja ehdotuksista ole. Ne kaikki kuullaan ja toivotetaan Ylessä lämpimästi tervetulleiksi”, Sami Koivisto toteaa.

“Ylessä veronmaksajan ääni on myös omistajan ääni. Yleisöasiamiehenä teen kaikkeni, jotta Yle tulee entistä läpinäkyvämmäksi. Haluan, että saamamme palaute käsitellään sujuvasti ja että dialogi yleisöjemme ja Ylen välillä toimii mutkattomasti”, Koivisto jatkaa.

Yle saa paljon palautetta suomalaisilta eri kanavien kautta. Viime vuonna tilastoitiin noin 140 000 puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivuilta tullutta yhteydenottoa. Niiden lisäksi palautetta tulee runsaasti sosiaalisen median kautta ja suoraan ohjelmantekijöille. Lisäksi Yle kuuntelee suomalaisia laajasti ja säännöllisesti myös sisältöjä ja Ylen merkitystä arvioivilla tutkimuksilla. Erilaisiin Ylen ohjelmia ja palveluja koskeviin tutkimuksiin osallistuu vuosittain noin 40 000 suomalaista.

Palautteen ja tutkimusten perusteella Ylessä arvioidaan ohjelmien kiinnostavuutta, median uusia ilmiöitä ja suomalaisten suhtautumista Ylen toimintaan. Palaute ja kyselyt ovat usein ratkaisevassa asemassa ohjelmia koskevassa päätöksenteossa tai palveluiden kehitystyössä. 

Yle perusti uuden yleisöasiamiehen tehtävän yhtiön hallituksen päätöksellä. Yleisöasiamies sijoittuu Ylen Julkaisut-yksikköön ja raportoi julkaisujohtaja Ismo Silvolle.