Valtaosa suomalaisista ei vihaa mitään yritystä, mutta silloin kun suomalainen kertoo vihaavansa jotain yritystä, syynä on ihmisten terveyden vaarantaminen, työtekijöiden huono kohtelu, verojen kiertäminen ja epäeettinen toiminta.

”Vihattavien” yritysten kyseenalaisen kärjen muodostavat Talvivaara, Nordea ja Nestle. Näiden yritysten jälkeen seuraavaksi eniten mainintoja saivat valtio-omisteinen kaivosyhtiö Terrafame, sähköyhtiö Fortum ja sähkönsiirtoyhtiö Caruna. Yritysten saamat maininnat ovat kuitenkin huomattavan pieniä: eniten mainitun Talvivaaran nimesi vain 3,3 % tutkimukseen osallistuneista.

”Vihattavien” toimialojen kärkeen nousee epäeettisesti toimivat yritykset ja sellaiset toimijat, jotka eivät huomioi ympäristöä tai luontoa. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat yritykset, jotka eivät maksa veroja Suomeen, kiertävät niitä tai hamuavat kohtuuttomia voittoja. ”Vihattavina” toimialoina erottuivat myös puhelinmyynti, pikavippiyritykset, energia-ala, kaivosteollisuus, pankit ja turkistarhaus. Lisäksi ulkomaiset terveyspalvelujen tuottajat ja tupakkateollisuus saivat joitakin mainintoja.

Tutkimukseen vastanneet osasivat hyvin nimetä syitä, jotka antavat syitä vihata yrityksiä. Yli puolet vastaajista mainitsee syyksi ihmisten terveyden vaarantamisen, rikollisen tai eettisesti arveluttavan toiminnan, asiakkaiden tai kuluttajien halveksinnan sekä ympäristöstä piittaamattoman toiminnan. Lisäksi yli puolet pitää työntekijöiden huonoa kohtelua, omien tavoitteiden tai päämäärien häikäilemätöntä ajamista ja yksipuolista kertomista omasta toiminnastaan syynä vihata yritystä tai toimialaa.

Kuka vihaa ja mitä?

Tutkimuksen mukaan naiset ja miehet ”vihaavat” käytännössä samoja yrityksiä. Miehet mainitsevat ”vihattavana” toimialana puhelinmyynnin selvästi useammin kuin naiset ja miehillä on enemmän hajamainintoja, jotka ovat luokassa ”muu”. Naiset arvioivat yritysten ei-toivottua toimintaa kriittisemmin kuin miehet ja nostavat miehiä useammin esille asioita, joita voidaan pitää syynä yritysten vihaamiseen. Miehillä on siis pidempi pinna monia ei-toivottuja toimintatapoja kohtaan kuin naisilla.

Myös akateeminen koulutus lisää kriittisyyttä ja vaatimuksia yritysten toimintaa kohtaan. Akateemisesti koulutetut nostavat muita useammin esille epäeettisesti toimivat yritykset, ulkomaiset terveyspalvelujen tuottajat, tupakkateollisuuden sekä sijoituslaina- ja pankkiiriliikkeet.

Nuorimmat vastaajat mainitsivat muita vastaajia useammin Nestlen ja Shellin. Nuorilla tunteita herättävät muita useammin epäeettiset yritykset. Myös puhelinmyynti, kaivosteollisuus ja turkistarhaus nousevat esille nuorten vastauksissa. 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat taas mainitsevat nämä muita vastaajia harvemmin.

45–64-vuotiaat mainitsevat muita useammin yritykset, jotka eivät maksa verojaan Suomeen. Yrityksistä Mehiläinen mainittiin muita useammin tässä ikäryhmässä. Vanhimmat vastaajat mainitsevat muita useammin tupakkateollisuuden.

Puolueiden välillä on eroja

Tutkimus osoittaa eroja myös puoluekantojen välillä. Keskustan kannattajia ärsyttää muita useammin puhelinmyynti ja tupakkateollisuus, kun taas Vasemmistoliiton kannattajat ”vihaavat” pankkeja muita useammin. Voimakkaimpia tunteita on vihreiden kannattajilla, jotka mainitsevat selvästi muita useammin epäeettiset yritykset, turkistarhauksen, kaivosalan ja elintarvikealan. Perussuomalaisten kannattajat nostavat esiin veroja kiertävät yritykset ja puhelinmyyntialan.

SDP:n kannattajat mainitsevat yrityksistä muita useammin Nordean, vasemmistoliittolaiset Shellin, vihreät Nestlen, Terrafamen ja Mehiläisen. Sallivimmin yritysten toimintaa arvioivat kokoomuksen kannattajat ja jossain määrin myös perussuomalaisten kannattajat.

Tutkimuksen toteutti TNS Kantar kesäkuussa 2017 ja sitä varten haastateltiin tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on + 3,2 prosenttiyksikköä.