–Kaikki eduskuntaryhmät ovat nyt sitoutuneet normaaliin parlamentaariseen valmisteluun, jossa hallitus ei käsittele ja tee Yleä koskevia päätöksiä. Tämä on tärkeä linjaus aikana, jossa Yleisradion riippumattomuudesta kannetaan eri puolilla yhteiskuntaa huolta. Kun Yle-asioissa palataan perinteiseen parlamentaariseen käsittelyyn ja Ylen rahoitus on nyt ratkaistu tälle Ja seuraavalle vaalikaudelle, on Ylessä kaikki mahdollisuudet keskittyä kansalaisia palvelevaan, korkeatasoisen journalismin tekemiseen, sanoo Heinäluoma.

Yle-veron muutoksissa on paljon kannatettavia puolia. Muutos keventää pienituloisempien kansalaisten maksurasitetta, mitä on laajasti toivottu. Vaikka Yle-veron sosiaalinen profiili ei vieläkään ole sosiaalisesti kovin vahva, voi ratkaisua puoltaa työryhmässä tehdyn kompromissin osana.

Syntyneen ratkaisun välttämätön osa oli avoinna olleen vuoden 2019 indeksikorotuksen sopiminen. Syntyneen sovun myötä Yle-indeksi toteutuu vuodesta 2019 eteenpäin normaalilla tavalla. Näin ollen nyt on sovittu Ylen rahoitus koko tälle ja seuraavalle vaalikaudelle.

Parlamentaarinen ryhmä antoi myös yksimielisesti poikkeukselliset rapsut hallituksen asiassa kevään aikana tekemille päätöksille. Ryhmä yksimielisesti arvosteli hallituksessa Yle-asioissa tehtyjä linjauksia ja sitoutui jatkossa noudattamaan aitoa parlamentaarista valmistelua. Eduskunnan puolella Ylen riippumattomuutta turvaavaan hallintotapaan on vahva sitoutuminen, arvioi sekä nykyisessä että vuosien 2015-16 Yle-työryhmissä mukana ollut Heinäluoma.

Kun Ylen hallitus vie osaltaan loppuun Yleä koskevan, riippumatonta journalismia turvaavan uudistustyön, voidaan Ylen kriisiaika katsoa selätetytyksi. Ylen tehtävistä, hallkinnosta ja resursseista vallitsee nyt syntyneiden ratkaisujen jälkeen laaja parlamentaarinen yksituumaisuus, sanoo Heinäluoma.