“Yle on ollut pitkään suurennuslasin alla. Ylen toimintaa on arvioitu perusteellisesti ja julkisesti. Se on vienyt meitä eteenpäin, haastanut ja auttanut nyt valitsemaan tärkeimmät muutoskohteet. Viime kuukaudet ovat myös koetelleet Yleä sisäisesti, ja haluamme näin palauttaa työrauhan yhtiöön”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

“Keskustelu Ylestä nosti esiin sen, että on ensisijaisen tärkeää turvata Ylen journalistinen riippumattomuus. Journalistiseen kulttuuriin Yle voi itse vaikuttaa, ja sen merkitys on suuri. Yle voi vahvistaa ja syventää toimitustensa journalistista otetta, ja näin vaikuttaa siihen, miten riippumattomaksi ja uskottavaksi yleisöt Ylen kokevat”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

Journalismin linjauksia kirkastetaan, resursseja tutkivaan journalismiin

Riippumattomuuden arviointiin luodaan uusia tapoja. Keskeisimmät niistä ovat säännöllisesti tehtävä ulkopuolinen auditointi sekä riippumattomuuden linjaukset, jotka vastaavat toimittajat valmistelevat.

Yle perustaa uuden yleisöasiamiehen tehtävän. Työhön kuuluu yleisön kanssa käytävän vuoropuhelun kehittäminen ja asiakaspalautteen käsittelyn parantaminen.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnassa käynnistetty journalistinen periaatetyö laajennetaan koko Yleen. Yle vahvistaa tutkivaa journalismia ja lisää resursseja siihen. Lisäksi perustetaan oma osaamisen kehittämisen Journalismin akatemia.

Johtamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovat jatkossa Ylen kärkihankkeita. Johtamisen periaatteet luodaan yhdessä henkilöstön kanssa. Myös avoimuuden periaatteet linjataan ja vuorovaikutusta johdon ja yleläisten välillä lisätään. Yle seuraa johtamiskulttuurin kehitystä, ja laatii myös työhyvinvointisuunnitelman vuosille 2018–20.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastuut selkeytetään

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnalle haetaan johtajaa ja vastaava toimittajaa. Yksikön rakenteen kehittämistä jatketaan ja toimituskulttuurin johtamisen vastuut täsmennetään.

Ylen hallitus päätti 12.6. toimitusjohtaja Lauri Kivisen esittämistä kehittämistoimista. Niiden taustalla ovat yhtiön tilaama toukokuussa valmistunut auditointi ja tietyt aiemmat kehityshankkeet.