Vastaajista 87 prosenttia kertoo panostustensa omaan mediaan kasvaneen viimeisen parin vuoden aikana. Vain kaksi prosenttia sanoo niiden pienentyneen. Ostetun median investoinnit ovat kasvaneet vain 24 prosentilla ja pienentyneet 27 prosentilla vastaajista.

Yleisimpiä omia medioita ovat verkkosivut (99 prosentilla vastaajista), Facebook (97 %) ja uutiskirje / sähköpostimarkkinointi (79 %). Kärkipäähän nousevat myös Instagram, YouTube sekä videot yleensä. Viimeksi mainittujen esiinmarssia lukuun ottamatta tuloksissa ei ole suurta muutosta edellisen vuoden vastaavaan tutkimukseen.

Mainostajat toimivat rationaalisesti. Koska perinteinen joukkomedia ei tavoita ostajia, käytetään niitä kanavia, jotka tuottavat tulosta. Asiakasta palvelevien verkkosivujen merkitys on huikea. Myös verkkokauppa-alustojen tehokas toimivuus on ratkaisevaa.

Oman median kautta mainostajat voivat personoida viestinsä oikeille vastaanottajille oikeaan aikaan. Viestinnän perustana on asiakkaan käyttäytymisestä syntyvä data, jota ohjaillaan tietokantaohjelmilla automaattisesti.

On syntynyt uusi ja toimiva viestintäkeino, markkinointiautomaatio, jolla automatiikkaan perustuen saavutetaan asiakasta ja myyjää tyydyttävä yhteistyö. Markkinointiautomaation avulla ratkaistaan myös monikanavaisuuden haaste. Ohjelmisto valitsee, missä kanavassa kannattaa viestiä milloinkin.

Ansaittu media on tehokasta verkon kautta tapahtuvaa tiedottamista ja julkisuuden hankintaa eri verkkosivustojen ja verkkomedioiden kautta. Ja mikä parasta: julkisuutta voidaan mitata ja analysoida monipuolisesti, koska jokaisesta verkonkäyttäjän toimesta jää digitaalinen jalanjälki.

Oman mausteensa digitaaliseen markkinointiin tuo GDPR eli EU:n asettama uusi tietosuoja-asetus, joka astuu voimaan lakina Suomessakin ensi toukokuussa. Sen jälkeen ns. spammaus tulee ankarasti rangaistavaksi ja henkilötietojen tallentamiseen sekä tarkistamiseen tulee tarkat ohjeet.

GDPR parantaa olennaisesti oman median käyttöä, koska viestinnän laatu entisestäänkin paranee. Oman median tekijät joutuvat kilpailemaan myös hyvällä sisällöllä, jota tuottavat ammattilaiset: toimittajat, copyt, kuvaajat, videontekijät, graafikot, AD:t. Oma media syrjäyttää vähitellen monen nykyisen joukkotiedotusvälineen.

Olemme menossa entistä parempaan suuntaan verkkoviestinnässä.