Uudenlaisten televisio- ja videopalvelujen myötä kuluttajat voivat katsoa liikkuvaa kuvaa lähes missä vain, ja Nelonen Median Kantar TNS:ltä tilaamasta Televisio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksesta käykin ilmi, että liikkuvan kuvan katsominen monipuolistuu edelleen. Tutkimuksen mukaan lineaarista televisiota katsotaan kaikissa ikäryhmissä eniten. Televisio- ja videopalveluiden katselussa selvästi suosituin päätelaite on TV-vastaanotin. Mobiilikatselun osuus on toki kasvussa.

”Televisio tarkoittaa meille lineaari- ja VOD-katselua. Katselutavat muuttuvat, mutta kiinnostava ja katsojalle merkityksellinen sisältö on tärkein asia katselutavasta riippumatta. Vain elämää -sarjan huima menestys on hieno esimerkki sisällöstä, jonka suosio leviää ja kasvaa katselutapojen muuttuessa”, kanavajohtaja Ville Toivonen sanoo.

Kaupallisesti tärkeimmässä kohderyhmässä (25–44-vuotiaat) leijonanosa liikkuvan kuvan katsomiseen käytetystä ajasta menee tuoreen tutkimuksen mukaan lineaariselle televisiolle.

”Vuosi 2016 oli Nelonen Medialle menestyksen vuosi, ja onnistuimme kasvattamaan katselua tässä meille ja mainostajille tärkeässä kohderyhmässä. Se oli kova suoritus, kun katsomme, kuinka moni palvelu taistelee kuluttajan ajasta.”

Tutkimuksen mukaan alle 25-vuotiaiden liikkuvan kuvan kulutus on monipuolisinta. Lähes puolet (47 prosenttia) heidänkin katseluminuuteistaan menee kuitenkin lineaariselle televisiolle. Nuoret kuluttavat sisältöjä isojen ruutujen lisäksi tietokoneelta ja mobiililaitteilta.

Televisio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksesta selvisi myös, että television katsominen ei merkittävästi vähene, kun mukaan tulee uusia videopalveluita. Uusien palveluiden käyttö lisää liikkuvan kuvan kokonaiskulutusta. Suosiotaan ovat eniten kasvattaneet kotimaiset netti-tv- (Ruutu, Yle Areena ja MTV Katsomo) ja suoratoistopalvelut (esim. Netflix ja HBO Nordic). Netti-tv:t alkavat olla koko kansan palveluita, niitä käyttää väestöstä noin 60 prosenttia.

Radion tavoittavuus on omaa luokkaansa

Samankaltainen trendi kokonaiskulutuksen kasvusta on näkyvissä audiopalveluissa. Nelonen Median Kantar TNS:ltä tilaamasta Audio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksesta selvisi, että uusien audiopalveluiden myötä radion kuuntelu ei suinkaan vähene vaan audiosisältöihin käytetty aika kasvaa. Myös audiopalveluiden kulutus on tutkimuksen mukaan kasvussa.

”Me puhumme jo kokonaisvaltaisesta audiomarkkinasta, ja tavoitteena olla siinä markkinajohtaja. Audio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimus kertoo, että suomalaiset käyttävät keskimäärin 3,2 audiopalvelua. Radion kuuntelu haukkaa selvästi suurimman siivun kokonaiskulutuksesta, mutta lineaarisen ja digitaalisen audion kokonaiskulutus kasvaa ja molempia kehitetään”, Nelonen Median radioiden johtaja Jussi Suvanto kertoo.

Radio on yhä eniten kuunneltu audiopalvelu kaikissa muissa kohderyhmissä paitsi nuorten joukossa (15–24-vuotiaat). He kuuntelevat streaming-palveluita (esim. Spotify) ja radiota yhtä paljon.

Radion tavoittavuus on omaa luokkaansa: se tavoittaa yli 90 prosenttia kaikista suomalaisista viikoittain. Myös digitaalisia palveluja ja sovelluksia seuraavat edelläkävijät ovat tutkimuksen mukaan aktiivisia radion kuuntelijoita. He kokeilevat uusia palveluja ensimmäisten joukossa, mutta radiolla on paikkansa edelläkävijöidenkin tavassa kuluttaa audiosisältöjä.

”Nelonen Median radiot ovat tällä hetkellä kaupallisella kuunteluosuudella mitattuna ykkösiä 15–34-, 25–44- ja 25–54-vuotiaiden kohderyhmissä, ja tämän kivijalan päälle on hyvä jatkaa uuden audiosisällön tuottamista ja Supla-audiosisältöpalvelun kehittämistä. Suplan äppejä on ladattu jo 250 000, ja kuukausitasolla ihmiset tekevät lähes viisi miljoona sisältökäynnistystä. Tuomme lähiaikoina Suplaan myös musiikkisisältöjä, joten jatkamme vahvasti kulutuksen kasvukäyrällä!” Suvanto sanoo.

Televisio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten tv- ja videopalvelujen katselutapoja sekä tv- ja videopalveluiden käyttöä eri päätelaitteilla. Osin samanlainen tutkimus toteutettiin syksyllä 2013 ja syksyllä 2015. Eri vuosien tuloksia vertaillaan toisiinsa soveltuvin osin. Kohderyhmänä olivat 15–69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimus toteutettiin TNS Forum vastaajakannassa, josta poimittiin edustava otos 15–69-vuotiaista suomalaisista. Vastaajia oli yhteensä 1 000. Data painotettiin vastaamaan kyseistä väestönosaa sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Nelonen Median toimeksiannosta tammi–helmikuussa 2017.

Audio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten audiopalvelujen käyttötapoja sekä käyttöä eri päätelaitteilla. Kohderyhmänä oli 15–69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimus toteutettiin TNS Forum vastaajakannassa, josta poimittiin edustava otos 15–69-vuotiaista suomalaisista. Vastaajia oli yhteensä 1 026. Data painotettiin vastaamaan kyseistä väestönosaa sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Nelonen Median toimeksiannosta helmi–maaliskuussa 2017.