Ellun Kanat Konflikti auttaa yrityksiä luomaan kulttuurin, joka muuttaa organisaatioita avoimemmiksi, nopeammiksi ja houkuttelevammiksi. Ellun Kanat Konfliktin tavoitteena on auttaa yrityksiä tekemään todellinen ja näkyvä muutos tuloksentekokykyyn kulttuurin avulla.

“Kulttuurista puhutaan Suomessa yritysten kohdalla yllättävän vähän, vaikka kaikkia maailman menestyneimpiä yrityksiä yhdistää omaleimainen kulttuuri ja vahva olemassaolon tarkoitus. Tulevaisuudessa yrityskulttuurin merkitys kasvaa entisestään, sillä kuluttajat ja työntekijät vaativat yrityksiltä yhä enemmän”, sanoo liiketoimintayksikön vetäjä Miia Savaspuro.

Menestyvä yritys haastaa itseään koko ajan. Vahvan kulttuurin keskiössä on olemassaolon tarkoitus eli syy sille, miksi yritys on olemassa. Myös arvot, radikaalin rehellinen kommunikaatio ja kyky konfliktoida omaa, tiimin ja koko organisaation ajattelua ja toimintatapoja vaikuttavat siihen, miten yritys pärjää kilpailussa. Kaiken ytimessä on moderni, autonomiaan perustuva ihmiskäsitys.

“Mikä tahansa kulttuuri ei luo menestystä, vaan sellainen, joka konfliktoi omaa tekemistään koko ajan. Mitä paremmin yritys haastaa itse itseään, sitä epätodennäköisemmin se tulee haastetuksi kilpailijoiden toimesta. Suomalaisten yritysten on aika ottaa pää pois perseestä ja ryhtyä kasvamaan yrityskulttuurin avulla”, sanoo Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja Kirsi Piha.