Raportti kiteytyy kahdeksaan mediatrendiin, jotka on poimittu laajan kotimaisen ja ulkomaisen aineiston analyysin ja syventävän taustatyön pohjalta. Näkemykset on validoitu ja konkretisoitu Sanoman asiantuntijoiden haastattelukierroksen avulla.

Raportissa mediatrendit on rikastettu niitä selittävillä pienemmillä ilmiöillä ja konkreettisilla ilmentymillä meiltä ja maailmalta. Osa trendeistä liittyy mediankäyttöön ja mediakanaviin ja niiden vaikutuksiin mainostajille, mutta iso osa muutosvoimista kuvaa sisältöä ja journalismia.

”Valheiden, kyynisyyden ja maailman murroksen aika ajaa ihmisiä etsimään luotettavaa ja laadukasta tietoa – mikä asettaa myös medialle uudenlaisia vaatimuksia. Vaikka laatuodotus kohdistuu usein tunnettuihin mediabrändeihin, kulkee rinnalla aitouden ajan henki: ihmiset ja arjen ja somen estetiikka ovat autenttisempia kuin instituutiot ja läpituotetut mediakokemukset. Voittava mediatuote syntyy näiden yhdistelmästä”, sanoo Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen, joka osallistuu myös mediatrendien julkistuksen yhteydessä käytävään Shortlist Live -paneelikeskusteluun.

Raportissa annetaan myös vinkkejä siihen, miten trendi vaikuttaa mainostajaan tai miten mainostaja voi niitä parhaiten hyödyntää

”Älypuhelimen rooli kulutuskanavana kasvaa edelleen koko online-maailmassa. Mainostajan on hyvä varmistaa, miten digi-maailmassa kohdeyleisöt tavoitetaan , laitteista riippumatta. Cross device -ratkaisuilla pystytään vaikuttamaan parhaiten kuluttajaan”, kiteyttää Sanoma Media Finlandin kaupallinen johtaja Hans Edin.

Sanoma Mediatrendit 2017 ovat:

LAADUN NOUSU – eli luotettavien brändien ja laatuviihteen arvostus. Uusi laadun arvostaminen nousee kaikessa kuluttamisessa – myös mediasisällöissä.

MERKITYKSELLISYYS – eli henkilökohtaisesti tärkeät sisällöt. Ihmiset tavoittaa yhä enemmän vain juuri heitä koskettavien sisältöjen kautta. Suhde sisältöihin on entistä henkilökohtaisempi.

IHMINEN IHMISELLE – eli vuorovaikutteisen median lumo. Ihmisten väliset kontaktit tuottavat vaikuttavampia elämyksiä, joiden pariin hakeudutaan entistä enemmän. Myös brändit voivat olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

AITOUS – eli kohti elämänmakuisempia sisältöjä. Sisältömaku hakeutuu kohti aitoutta ja rehellisyyttä – elämänmakuisia, suodattamattomia ja samaistuttavia sisältöjä – jopa kohti epätäydellisyyttä.

LIIKKEESSÄ – eli miten ihmiset, kanavat, ja sisällöt ovat jatkuvassa liikkeessä.

Mediakäyttö tapahtuu yhä enemmän liikkeessä, sisältöjä hetkittäisesti pitkin päivää kuluttaen. Mobiili valtaa osuutta sisältöjen käyttökanavana, desktop jää enemmän työkäyttöön.

MEDIA 360+ – eli kaikkialla läsnä oleva media. Median tavoittavuus on suurempaa kuin koskaan, mutta entistä monimuotoisempana. Brändit tavoittavat ennätysyleisöitä monikanavaisesti, useampiin kohtaamispisteisiin jakautuneena.

HELPOMPAA ELÄMÄÄ – eli avuliaat ja palvelevat sisällöt. Kärsimättömyyden kasvaessa, hälyn lisääntyessä ja kiireen voimistuessa medialta ja mainostajilta kaivataan entistä enemmän auttamista.

TUNNELMA – eli koskettavuuden uusi valuutta. Sisällön ei pidä herättää vain tunteita – vaan rakentaa ympärilleen tunnelma. Yksittäisistä sisältöjen herättämistä tunteista liikutaan nyt yhä mietitympiin tunnemaailmoihin.