”Yle on laajentunut verkkouutistoiminnoillaan yhä syvemmälle alueellisten ja paikallisten lehtien markkinoille. Digitaalista kasvua on vaikea rakentaa epäreilussa kilpailutilanteessa. Yle-veroa ei pitäisi käyttää kilpailun vääristämiseen”, toteaa Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Hallintoneuvosto arvioi, ettei tekstipohjaisen alueellisen uutistarjonnan kieltämiselle ole säädösten mukaisia perusteita. ”Kun säädöspohja on kelvoton, se pitää korjata. Julkiselle palvelulle on vedettävä tarkemmat rajat laissa ja riippumattomalle lehdistölle on jätettävä elintilaa”, Kangaskorpi painottaa.

Medialiitto (aiemmalta nimeltään Viestinnän Keskusliitto) teki 29.9.2016 ennakkoarviointipyynnön Ylen verkkopalvelu-uudistuksen markkinavaikutusten arvioimiseksi. Ennakkoarviointimenettely kuuluu julkisen palvelun valvontaan ja siitä vastaa Yleisradion hallintoneuvosto.

”Yleisradion hallintoneuvosto on osa yhtiön johtoa ja velvollinen edistämään yhtiön etua. Tämän ristiriidan vuoksi haluaisimme uusien palvelujen ennakkoarvioinnin siirrettäväksi hallintoneuvostolta riippumattomalle ulkopuoliselle valvojalle. Sääntelyn valuviat voitaisiin korjata, kun eduskunta parhaillaan muuttaa Yleisradiolakia”, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg huomauttaa.

Hallintoneuvoston mukaan Yleisradio saa henkilökohtaistaa palvelujaan.

”Ylen verkkouutispalvelujen alueellisuuteen ja paikallisuuteen pohjautuva personointi rapauttaa alueellisen ja paikallisen lehdistön asemaa. Odotamme Yleltä jatkossa vastuullisempaa otetta ja muidenkin toimijoiden huomioon ottamista”, linjaa Kangaskorpi.