Ylen alueellinen verkkouutispalvelu ei ennakkoarvioinnin perusteella vaikuta kielteisesti alan markkinaan. Ei myöskään ole säädösten mukaisia perusteita tekstipohjaisen alueellisen uutistarjonnan kieltämiselle. Hallintoneuvoston mukaan Ylen kuuluu hyödyntää eri teknologioita ja osaltaan edistää verkkopalveluiden käytön kehitystä.

Ennakkoarvioinnin lausunnoissa todetaan, että Ylen alueellisen verkkouutistarjonnan supistaminen tai lopettaminen todennäköisesti tai ainakin mahdollisesti heikentäisi kansalaisten mahdollisuuksia saada alueellisia uutispalveluja.

Personointi puolestaan lisää kansalaisten osallistumisedellytyksiä ja palvelee erityisryhmien tarpeita. Näin personointi toteuttaa yleisradiotoimintaan kuuluvaa demokratiaa ja erityisryhmien huomioimista.

Hallintoneuvosto esitti, että Yle laatisi linkittämisen periaatteet ja että nämä periaatteet julkaistaan.

Hallintoneuvosto päätti 14.2. käynnistää ennakkoarviointimenettelyn. Sen valmistelivat hallintoneuvoston asiantuntijat, asianajaja Ilkka Aalto-Setälä Asianajotoimisto Borenius Oy:stä ja professori Hannu Nieminen. Arvioinnin yhteydessä pyydettiin lausunnot mm. alueellisilta uutistoimijoilta, toimialan etujärjestöiltä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolta sekä Viestintävirastolta.

Ennakkoarviointi on Yle-laissa hallintoneuvostolle annettu velvoite arvioida olennaisia muutoksia Ylen julkisessa palvelussa. Ennakkoarviointiin kuuluu myös avoin kysely markkinaosapuolille ja intressiryhmille. Päätökset ja julkisiksi merkityt lausunnot julkaistaan Ylen yhtiösivuilla.