Myös Iltalehti sai langettavan ratkaisun jutusta, jossa tiedot perustuivat niin selvästi toisen skuuppiin, että lähde olisi pitänyt olla kannessa ja jutun otsikossa tai alussa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä asianmukaisten lähdeviittausten edellyttäminen ei rajoita tiedonvälitystä tai uhkaa yleisön tiedonsaantia, kuten toisen langettavan päätöksen saaneen tiedotusvälineen päätoimittaja oli vastauksessaan epäillyt. Journalistin ohjeet ja niitä täydentävät lausumat sekä JSN:n ratkaisukäytäntö mahdollistavat laajankin toisen työn lainaamisen, kunhan lähteet merkitään riittävän selvästi.

Iltalehti sai langettavan päätöksen myös jutusta, jossa referoitiin ennakkoon kirjaa, joka käsittelee Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion tapaukseen liittyvää rikostutkintaa. Jutussa oli haastateltu kirjan tekemiseen osallistunutta Aarniota, joka jutun julkaisuajankohtana oli edelleen syytettynä useista rikoksista. Jutussa referoitiin näkemyksiä, joiden mukaan tutkinta oli tehty tarkoituksellisesti väärin ja Aarnio olisi tarkoituksellisesti haluttu saada vaikuttamaan syylliseltä. Tutkinnanjohtajaa ei ollut kuultu jutussa.

Tutkinnanjohtaja joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut. Juttu myötäili kritiikittömästi syytetyn näkemyksiä ja siinä pyrittiin asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin.

Iltasanomien langettava päätös