Raportin mukaan keskeinen syy epäreiluun kilpailutilanteeseen on, että kansainväliset yritykset pystyvät tehokkaalla verosuunnittelulla välttämään pohjoismaisen yhteisöverotuksen. Kiinteän toimipaikan rajaus ei toimi digitaalisessa ympäristössä, jossa palveluita on mahdollista myydä ilman fyysistä toimipistettä. Pohjoismaisilla mediataloilla ei käytännössä ole vastaavaa mahdollisuutta, mikä vääristää kilpailua.

”Mainostuloista elävälle moniääniselle kotimaiselle journalismille tilanne on hyvin ongelmallinen. Digitaalisista mainostuloista menee jo nyt lähes puolet kansainvälisille suuryrityksille, jotka eivät maksa voitoistaan veroa Suomeen. Mainostulovirran siirtyessä printistä verkkoon entistä suurempi osa tuloista valuu kansainvälisille toimijoille”, toteaa Medialiiton ekonomisti Elias Erämaja.

Esimerkiksi Tanskassa digitaalisten mainostulojen virta on jo ohittanut printtimainonnan tulovirran ja sama kehitys näkyy vahvasti myös muissa Pohjoismaissa.

Kansainvälisten toimijoiden kasvavat markkinaosuudet mainosmarkkinoilla tarkoittavat samalla, että pohjoismaiset hyvinvointiyhteiskunnat menettävät entistä enemmän rahoituspohjaansa.

Raportti peräänkuuluttaa toimenpiteitä, joilla kilpailuasetelma voidaan tehdä reilummaksi. Mahdollisia toimenpiteitä olisivat esimerkiksi kiinteän toimipaikan määritelmän päivittäminen digiaikaan sekä verovälttelyyn tähtäävien keinotekoisten yritysrakenteiden estäminen.

Osa valtioista on jo ryhtynyt kansallisiin toimenpiteisiin, jotta kansainväliset suuryritykset maksaisivat veronsa sinne, missä tosiasiallinen myynti on tapahtunut. Esimerkiksi Iso-Britannia ja Australia ovat kehittäneet verolainsäädäntöään sellaiseksi, että se kannustaa yrityksiä maksamaan verot kohdemaassa.

”Media-ala on ollut pitkään vaikeuksissa ja huoli toimialan tulevaisuudesta on suuri kaikissa Pohjoismaissa. Myös Suomen tulisi selvittää pikaisesti sellaisia keinoja, joilla kotimaiset mediayhtiöt pääsisivät tosiasiallisesti samaan kilpailuasemaan kansainvälisten yritysten kanssa. Jos yritysten kohtaamaa epäreilua kilpailua ei saada lainsäädännöllisesti kuriin, tulisi pohtia muita keinoja, joilla tilannetta voitaisiin tasapainottaa. Journalistisen liiketoiminnan edellytykset ja tulevaisuuden näkymät ovat muutoin varsin heikot”, sanoo Erämaja.