Verkkomainontaa tehdään bannereina, pop-up -muodossa ja esimerkiksi uutiskirjeinä. Kaikki mainonta ei tavoita kohderyhmäänsä. 29 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista sanoo, että huumorin käyttö parantaisi verkkomainontaa. 17 prosenttia puolestaan uskoo, että verkkomainonta olisi tehokkaampaa, jos se puhuttelisi kuluttajien arvoja ja asenteita paremmin.

15 prosenttia vastaajista puolestaan toteaa, että personoitu mainonta tavoittaa kaikkein tehokkaimmin. Yli neljäsosa (26 prosenttia) puolestaan uskoo, että jos verkkomainoksia olisi vähemmän, kuluttajat kiinnittäisivät niihin enemmän huomiota.

Raportista käy ilmi, että kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) eurooppalaisista kuluttajista pitää verkkomainontaa epäolennaisena. Kolmasosa (33 prosenttia) eurooppalaisista kokee, ettei verkkomainontaa pitäisi personoida. Vain 22 prosenttia uskoo, että yritykset kunnioittavat kuluttajien digitaalista yksityisyyttä.

”On melkoinen paradoksi, että toisaalta kuluttajat haluavat relevanttia sisältöä mutta suhtautuvat samalla epäileväisesti heidän mieltymystensä perusteella personoituun sisältöön. Vaikuttaa siltä, että yksityisyyden jakamisen raja on tullut vastaan. Yritysten haasteena onkin löytää oikea keino, ja moni kääntyy huumorin puoleen”, sanoo Imran Afzal, Adobe Marketing Cloudin Pohjoismaiden markkinointipäällikkö.