Julkisen sanan neuvosto tarkensi 26.4. pitämässään kokouksessa ohjeita siitä, miten neuvoston langettava päätös tulee julkaista langettavan saaneessa tiedotusvälineessä.

Neuvoston perussopimuksen mukaan langettavat päätökset on julkaistava viipymättä ja ilman välittömiä kommentteja. Tiedotusvälineen on julkaistava langettava päätös aina kokonaisuudessaan verkkosivuillaan, jos sillä on verkossa olennaisessa määrin toimituksellista aineistoa. Neuvosto muistuttaa, että pelkkä linkki päätökseen ei riitä langettavan julkaisemiseksi vaan päätös on julkaistava kokonaisuudessaan.

Vuodesta 2010 saakka perussopimuksessa ei ole edellytetty langettavan julkaisemista kokonaisuudessaan muualla kuin verkossa. Jos langettava päätös koskee painettua lehteä tai esimerkiksi radiota tai tv:tä, toimitus voi julkaista päätöksestä normaaleihin uutiskriteereihin perustuvan uutisen. Neuvosto suosittelee, että tällainen uutinen julkaistaan myös verkkosivuilla varsinaisen päätöksen lisäksi.

Tiedotusvälineiden keskuudessa on ilmennyt viime aikoina epäselvyyttä siitä, miten neuvoston tarkoittamat ”normaalit uutiskriteerit” tulee tässä tapauksessa tulkita. Neuvosto tarkensi ohjeistustaan toteamalla, että tällaisessa langettavan päätöksen julkaisemisen korvaavassa uutisessa JSN:n päätöstä ei saa kommentoida tai arvioida. Uutisessa tulee kertoa neuvoston päätöksestä, kantelun sisällöstä ja tiedotusvälineen vastauksesta kanteluun sekä viitata verkossa julkaistuun päätökseen.

JSN:n perussopimus edellyttää, etteivät tiedotusvälineet muutenkaan kommentoi saamiaan langettavia päätöksiä välittömästi, vaikka neuvosto ei voi määritellä tarkkoja aikarajoja. Neuvoston uskottavuus perustuu siihen, ettei päätöksiä mitätöidä nopeilla kommenteilla.

Neuvosto tarkensi 26.4.2017 pidetyssä kokouksessaan työjärjestyksessään olevaa ohjeistusta langettavan julkaisemisesta. Jatkossa nämä julkaisuohjeet lähetetään aina kokonaisuudessaan langettavan päätöksen saaneelle tiedotusvälineelle.

Ohjeiden tarkentaminen tuli ajankohtaiseksi erityisesti siksi, että maaliskuussa langettavan päätöksen saanut Yle kommentoi ja arvioi päätöstä julkisuudessa ennen kuin se oli julkaissut päätöksen kokonaisuudessaan verkkosivuillaan. Päätöstä kommentoitiin myös langettavasta kertovassa uutisessa.

Neuvoston perussopimuksen mukaan tiedotusväline on mahdollista velvoittaa julkaisemaan langettava päätös uudestaan, jos julkaiseminen ei täytä neuvoston määräyksiä. Ylen tapauksessa neuvosto päätti, ettei päätöksen julkaisemiselle uudelleen ole tarvetta. Sen sijaan neuvoston puheenjohtaja keskustelee Ylen kanssa langettavan päätöksen julkaisemisesta ja neuvosto tarkentaa ohjeistusta.