SBS on Hollannin kolmanneksi suurin maksuttomien televisiokanavien tarjoaja. 

”Sanoman liiketoimintaportfolion strategisen arvioinnin tuloksena olemme päättäneet keskittyä vahvuusalueisiimme eli liiketoimintoihin, joissa meillä on tai voimme saavuttaa johtavan markkina-aseman. SBS:n myynti mahdollistaa taseen vahvistamisen nopeutetussa aikataulussa ja tuo meille selvästi enemmän taloudellista ja strategista liikkumavaraa vahvojen liiketoiminta-alueidemme kasvattamiseen”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Kaupan seurauksena Sanoman nettovelka (pro forma 2016) pienenee 786 milj. eurosta 539 milj. euroon. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen (EBITDAn) suhde pienenee 3,2:sta 2,5:een. Sanoma kirjaa myynnistä 313 milj. euron myyntitappion, jolla ei ole vaikutusta yhtiön kassavirtaan ja joka raportoidaan pääosin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Tämän seurauksena Sanoman omavaraisuusaste laskee tilapäisesti alle pitkän aikavälin tavoitteen 35–45 %, mistä on sovittu Sanoman lainanantajien kanssa. Sanoman konsernitaseessa oleva liikearvo laskee 1 663 milj. eurosta 947 milj. euroon.

Sanoma on sopinut kaupan toteutuessa pienentävänsä yhteistyöpankkien kanssa solmimansa 500 milj. euron luottolimiittisopimuksen 400 milj. euroon ja muuttavansa sopimuksen ehtoja konsernin vähentyneen rahoitustarpeen myötä.

Sanoma ilmoittaa keskittyvänsä jatkossa liiketoimintoihin, joissa sillä on vahva markkina-asema. Yhtiö on valmis tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin viidessä maassa toimivassa Learning-liiketoiminnassa sekä monimediaisissa liiketoiminnoissa Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa. SBS:n myynnin myötä Sanoma omistaa kokonaan jäljellä olevat suurimmat liiketoimintonsa.

Kauppalehden mukaan Sanoma maksoi huhtikuussa 2011 Hollannin TV-liiketoiminnasta 1,2 miljardia euroa. Liikevaihtoa se tuotti  edellisenä vuonna 404 miljoonaa euroa. Monet analyytikot ovat pitäneet tv-kanavista maksettua hintaa kovana, Kauppalehti kirjoitti tuolloin.