Yleisradion tehtäviä koskevaan lakiesitykseen  Medialiitto on antanut lausunnon, jonka mukaan yksityisten mediayritysten näkökulmasta runsaskätinen julkinen rahoitus yhdelle media-alan toimijalle, Yleisradiolle, vääristää kilpailua mediamarkkinoilla kahdella tavoin. Ilmaisella tarjonnallaan julkinen toimija houkuttelee mainosrahoitteisten palvelujen tuottamisen kannalta elintärkeitä verkkolukijoita, katsojia ja kuulijoita omien palveluidensa piiriin. Toisaalta julkisen palvelun ilmaistarjonta voi estää vastaavien maksullisten yksityisten mediapalvelujen syntymistä tai vähintäänkin aiheuttaa niille haittaa.

Yksityisten mediayritysten liikevaihtojen laskiessa ja julkisen palvelun rahoitustason pysyessä ennallaan tai noustessa julkisen palvelun yhtiön suhteellinen markkinaosuus kasvaa. Kehitys voi näin vähitellen muodostua ongelmalliseksi median moniarvoisuuden ja demokratian toimivuuden kannalta.

Julkisen palvelun rahoituksen indeksisidonnaisuus, joka merkitsee rahoitustason automaattista vuotuista korottamista ilman liityntää todellisiin nettokustannuksiin, on näkemyksemme mukaan ristiriidassa valtiontukitiedonannon kanssa, Medialiitto toteaa. “Indeksikorotuksista tulisi luopua pysyvästi”, Medialiitto vaatii.

Medialiitto esiittää, että julkisen palvelun tehtävästä poistetaan lehdistön palvelujen kaltainen, pääasiassa tekstimuotoinen verkko- ja mobiiliuutisointi. Päällekkäinen toiminta lehdistön uutisoinnin kanssa tulisi hoitaa kaupallisesti rahoitettuna.