Raportti korostaa, että sisältöjen hallinta on organisaatioille tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin, koska sisällöt rakentavat organisaation identiteettiä suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.

Accenture haastatteli tutkimukseen yli tuhatta sisällöistä vastaavaa digi-, media- ja viestintäjohtajaa ympäri maailman. Paljon sisältöjä julkaisevien yritysten osuus on kaksinkertaistunut Accenturen viime vuonna julkaisemaan State of Content -tutkimukseen verrattuna. Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot tuottavat keskimäärin yli miljoona digitaalista sisältöä vuosittain.

Tuotettavien sisältöjen määrän kasvaessa lisääntyy myös uusien jakelukanavien määrä. Sisältökanavien mullistus koskee yrityksiä kaikilla toimialoilla, mutta vain 24 prosenttia organisaatioista kokee olevansa valmis ottamaan käyttöön uusia kanavia.

Menestyvät yritykset muuttuvat sisältöpainotteisiksi tuomalla yritykseen sisältöosaamista. Tutkimus osoittaa, että 76 prosenttia yrityksistä aikoo hyödyntää sisällöntuotannossa yrityksen omia osaajia seuraavien kahden vuoden aikana. Tutkimukseen vastanneet kertoivat, että laadukkaan sisällöntuotannon suurin este on yrityksen sisäisen osaamisen puute.

“Laadukkaan sisällöntuotannon kysyntä kasvaa edelleen myös Suomessa. Uudet kanavat ja teknologiat muuttavat yritysten toimintaa jatkuvasti”, kertoo Toni Lehmusvaara, Accenture Interactiven johtaja Suomessa. 

Sisällöt edustavat yrityksiä

Organisaatioiden julkisuuskuva muodostuu pääosin siitä sisällöstä, jota yritys jakaa sidosryhmilleen. Julkaistusta sisällöstä muodostuu organisaation persoonallisuus, identiteetti ja ääni. Accenturen tutkimus kuitenkin osoittaa epäsuhdan sisällön tavoitteiden ja todellisuuden välillä.

84 % vastanneista uskoo, että sisältö on tärkeää brändimielikuvan muodostamisessa.
78 % sanoo, että sisällön tulee selkeästi ilmaista kaikki se, jonka yritys haluaa ulkoisten sidosryhmiensä tietävän yrityksestä.
40 % organisaatioiden sisällöistä vastaavista johtajista raportoi, että he ymmärtävät selkeästi sisällöntuotannon tavoitteet.
29 % on sitä mieltä, että heidän organisaatioidensa tuottamansa sisältö on tyyliltään ja sävyltään yhdenmukainen kaikissa kanavissa.

Alle kolmannes vastanneista uskoo, että sisällöt heijastavat yrityksen arvoja.

Lisäksi tutkimus tuo ilmi johtajien ja työntekijöiden eriävät käsitykset sisällöistä. Toimitusjohtajat ajattelevat kaksi kertaa johtoryhmänsä jäseniä todennäköisemmin, että yrityksen julkaisema sisältö antaa täsmällisen kuvan organisaation kulttuurista ja luonteesta. Alle kolmannes työntekijöistä on sitä mieltä, että tuotettu sisältö vastaa organisaation todellista identiteettiä.

Sisällönjakelun muuttuva ympäristö

Digitaalinen ympäristö on huomattavan hajautunut. Uudet alustat syrjäyttävät jatkuvasti olemassa olevia kanavia. Verrattain uudet ja suositut kanavat kuten Snapchat ja Facebook Live luovat organisaatioille lukuisia tapoja tavoittaa kuluttajia. Monet sisällöistä vastaavat johtajat eivät kuitenkaan ole valmistautuneet käyttämään näitä uusia kanavia:
80 % uskoo, että uusien alustojen ymmärtäminen ja käytön osaaminen on välttämätöntä.
35 % investoi mieluummin sisällöntuotantoon kuin julkaisukanaviin.

Lähes kolme neljästä organisaatiosta investoi jopa 70 prosenttia budjeteistaan (noin 100−250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) maksettuihin kanaviin.
65 % menestyvistä yrityksistä pyrkii laatimaan integroituja suunnitelmia, joissa investoinnit sisällöntuotantoon ja jakelukanaviin ovat tasapainossa ja jakeluun käytetään sekä maksuttomia (esimerkiksi sosiaalinen media) että maksullisia (esimerkiksi televisio) kanavia.

Tietoja tutkimuksesta
Accenture Interactiven toiseen vuosittaiseen sisältötutkimukseen You are Your Content osallistui 1 082 digi-, media- ja viestintäjohtajaa Argentiinasta, Australiasta, Brasiliasta, Espanjasta, Etelä-Koreasta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Ranskasta, Saksasta, Singaporesta ja Yhdysvalloista. Tutkimus toteutettiin heinäkuussa 2016.