Valtion rahjoitusta ohjataan nyt noin 500 miljoonaa euroa vuodessa Yleisradioon.

Medialiiton hallituksen puheenjohtajan Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan mahdollisimman alhainen arvonlisäverokanta on kaikkein tehokkain ja vaikuttavin keino tukea kotimaista journalismia ja kirjallisuutta. Se kohdistaa tuen lukijalle ja lukemiseen.

”Digitaalisten lehtien ja kirjojen 24 prosentin arvonlisäveron alentaminen samalle 10 prosentin tasolle painettujen julkaisujen kanssa poistaa verokynnyksen median digitalisoitumiselta ja markkinan kasvulta. Hallituksen tulisi päättää EU-komission ehdotuksen mukaisesta alentamisesta puoliväliriihessä ja toteuttaa se viimeistään vuoden 2018 alussa.”

Suurempaa vaikuttavuutta saadaan vasta koko media-alv:n alentamisella. EU-komission ehdotus on avaamassa jäsenmaille mahdollisuuden alentaa kaikkien julkaisujen verotusta nollaan saakka.

”Lehtitilausten nollaverokannan palauttaminen olisi tarpeellinen toimi luotettavan, demokratialle tärkeän kotimaisen journalismin elinvoimaisuuden turvaamiseksi.”

Jos hallitus päättäisi ottaa käyttöön valtion mediatuen ja hakea sille EU:n hyväksynnän, sen pitäisi Kangaskorven mukaan koskea muiden Pohjoismaiden tavoin uutis- ja ajankohtaismediaa laajasti ja olla alusta- ja välineneutraali.

Harkimon työryhmä ehdotti määräaikaista valtion tukea kaupalliselle, perinteisen television uutistoiminnalle. Kriteerit täyttävää tuotantoa on vain MTV3:lla.

”Halutaanko meillä rakentaa Yleisradion rinnalle valtion erityistukea nauttiva uutiskanava? Millaisia riippuvuuksia se synnyttää poliittisten päättäjien kanssa?”, Kangaskorpi pohtii.

Suoria tukia parempana keinona Kangaskorpi pitää arvonlisäveron lisäksi EU-komission esittämää julkaisujen suojaa. Uusi oikeus suojaisi kaikkien mediayhtiöiden verkkosivujen sisältöjä luvattomalta kaupalliselta hyödyntämiseltä. Suomen hallitus on suhtautunut ehdotukseen hyvin nihkeästi.

”Riippumaton moniääninen media on uhan alla monesta suunnasta. Luotettavaa, vastuullisesti tuotettua suomalaista mediasisältöä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Poliittisten päättäjien olisi nyt ryhdyttävä sanoista tekoihin ja turvattava vapaan median toimintaedellytykset”, Kangaskorpi vetoaa.