Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto perää kaapelioperaattoreilta tekijänoikeuskorvauksia televisiokanavien edelleen lähettämisestä. Kaapelioperaattorit eivät ole valmiita näitä kustannuksia kantamaan ja ovat sälyttämässä niitä TV-toimijoiden vastuulle. TV-yhtiöt puolestaan maksavat jo nyt tekijänoikeuskorvaukset kaikesta tuottamastaan sisällöstä.

Keskeneräisistä neuvotteluista johtuen MTV jatkaa kaapelioperaattorien lupaa jaella kaikkia kanaviaan vähintään 16.5. saakka. Yhtiö jatkaa myös Suomen parhaiden ohjelmien tuottamista normaalisti ja toivoo, että voisi lain erilaisen tulkinnan johdosta syntyneiden kolmansien osapuolten välisten näkemyserojen selvittämisen sijaan jatkossakin keskittyä kehittämään suomalaista televisioalaa ja parasta kotimaista sisältöä.

Näkemysero jakelutekniikasta

Teknisesti kyse ei ole MTV:n eikä operaattoreiden mielestä edelleen lähettämisestä, koska operaattorit eivät lähetä edelleen jonkun muun tuottamaa TV-signaalia vaan jakelevat signaalin suoraan MTV:ltä kuten muiden lähetystekniikoiden operaattorit.

”MTV ja kaapelitelevisio-operaattorit jakavat näkemyksen siitä, että nykyinen kaapeli-TV-jakelu ei ole kanavien edelleen lähettämistä. Kaapelioperaattorit jakelevat MTV:n kanavasignaalin samalla tavoin kuin antenniverkon toimija Digita, eli ottaen ja jaellen kanavan tuottaman alkuperäisen signaalin suoraan MTV:ltä ilman, että edelleen lähettämistä tapahtuu. Kopioston näkemysero pohjautuu aiemmin vallinneeseen tilanteeseen, jossa kaapelioperaattorit ottivat MTV:n ohjelmasignaalin antenni- tai satelliittiverkosta ja edelleen lähettivät sen asiakaskotitalouksilleen omissa kaapeliverkoissaan”, MTV:n liiketoimintajohtaja Johannes Leppänen kertoo.

”Tästä huolimatta kotimaiset tekijänoikeusjärjestöt ovat nyt siinä näkemyksessä, että alkuperäisjakelun sijaan kyse on edelleen lähettämisestä ja että kaapelioperaattorien tulisi suorittaa siitä oman laintulkintansa mukainen tekijänoikeuskorvaus. Tätä potentiaalista kustannusriskiä operaattorit pyrkivät uusissa jakelusopimusneuvotteluissaan siirtämään televisioyhtiölle. MTV suorittaa Kopiostolle ja muille ohjelmien tekijänoikeuksien haltioille asianmukaiset alkuperäiset tekijänoikeuskorvaukset jo kertaalleen, eikä siten koe velvollisuudekseen kantaa toistamiseen samoista ohjelmista myös kaapelioperaattorien mahdollista korvausta.”