Toiminto-organisaation rinnalla toimii alueorganisaatio.  Keskisuomalainen-konsernin liiketoiminta-alueet ovat Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Savo.

Toiminnot ja alueet muodostavat matriisiorganisaation.

Keskisuomalainen Oyj:n johtoryhmä

Liiketoimintajohtaja Erkki Summanen vastaa Mediatalo Keskisuomalaisen tuloksesta. Paikallisjohtajat raportoivat omien alueidensa tuloksesta liiketoimintajohtajalle. Summanen vastaa myös tietohallinnosta sekä konsernin paino- ja jakeluliiketoiminnasta.

Kaupallinen johtaja Jaakko Lintunen johtaa konsernin media- ja kuluttajamyyntiä. Lintunen vastaa myös medialiiketoimintaa tukevista yhtiöistä, Kamua Oy:stä ja Mediasepät Oy:stä, sekä digitaalisessa näyttötaululiiketoiminnassa toimivasta Esa Digital Oy:stä.

Talousjohtaja Heikki Linnavirta vastaa taloushallinnosta, rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta.

Sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola toimii Mediatalo Keskisuomalaisen journalistisena johtajana ja neuvonantajana. Pekka Mervola jatkaa myös Keski-Suomen paikallisjohtajana.

Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi vastaa konsernin digitaalisesta kehityksestä

Antti-Pekka Pietilä jatkaa Etelä-Suomen Median toimitusjohtajana ja Etelä-Suomen alueen paikallisjohtajana.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat konsernin toimitusjohtajalle, joka toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmän ja hallituksen sihteerinä toimii konsernin toimitusjohtajan assistentti Anna Järvinen.

Paikallisjohtajat

Alueellisesta medialiiketoiminnasta vastaavat paikallisjohtajat. Paikallisjohtajat hoitavat tätä tehtävää muun työnsä ohella He raportoivat tästä tehtävästä liiketoimintajohtajalle. Paikallisjohtajat ovat:

Etelä-Suomi: Antti-Pekka Pietilä

Keski-Suomi: Pekka Mervola

Päijät-Häme: Jarkko Haukilahti

Savo: Mirja Vänttinen

Muu johtajisto

Johtaja Antti Torila vastaa konsernin tietohallinnosta ja kiinteistöistä. Torila toimii myös konsernin sisäisenä tarkastajana raportoiden konsernin toimitusjohtajalle.

Muutosjohtaja Minna Valonen toimii liiketoimintojen tukena muutoshankkeiden suunnittelussa ja toteutuksissa sekä näiden onnistumisten varmistamisessa. Valonen raportoi liiketoimintajohtajalle. Tehtävä on konsernissa uusi.

Osmo Kurki jatkaa Tietoykkönen Oy:n toimitusjohtajana. Kurki raportoi konsernin toimitusjohtajalle.

Liiketoimintajohtaja Jarkko Haukilahti vastaa Päijät-Hämeen kuluttajamyynnistä ja alueen kaupunkilehtien liiketoiminnasta. Hän toimii myös Päijät-Hämeen paikallisjohtajana.

Aluemyyntijohtaja Mirja Vänttinen vastaa Savon alueen mediamyynnistä ja toimii Savon paikallisjohtajana.

Painoyhtiö Lehtisepät Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Jukka Ahokas.

Alueelliset sisältöjohtajat

Alueelliset sisältöjohtajat vastaavat alueidensa lehtien toimitusresursseista ja tuotekehityksestä. Sisältöjohtajina toimivat oman toimensa ohella:

Etelä-Suomi – Antti-Pekka Pietilä, hän raportoi tästä tehtävästä konsernin toimitusjohtajalle.

Keski-Suomi – Pekka Mervola, hän raportoi tästä tehtävästä konsernin toimitusjohtajalle.

Päijät-Häme – Perttu Kauppinen, hän raportoi tästä tehtävästä liiketoimintajohtajalle.

Savo – Seppo Rönkkö, hän raportoi tästä tehtävästä liiketoimintajohtajalle.

Etelä-Suomen Sanomien, Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien päätoimittajat valitsee ja erottaa konsernihallitus toimitusjohtajan esittelystä.

Tämä organisaatio ja siihen liittyvät esimiesvastuut astuvat voimaan välittömästi.