Ensimmäisen kerran Suomessa järjestettävässä tutkimuksessa markkinointipäättäjät ovat nostaneet kuudessa kategoriassa seuraavat toimistot shortlistalle (toimistot ovat aakkosjärjestyksessä):

Markkinointiviestinnän toimistot:

Myyntikate yli 5 milj. euroa

Bob the Robot

Satumaa Family Business
TBWA Helsinki

Myyntikate alle 5 milj. euroa

Folk Finland
Nitro
Superson

Asiakasymmärrys-toimistot:

Frankly Partners
Kopla Helsinki

Design-toimistot:
Agency Leroy
N2 Albiino
Pentagon Design

Teknologia- ja markkinointitoimistot:
Avaus
Mirum
P+SBD

Mediatoimistot:
Mediatoimisto Virta Helsinki
Mindshare
Vizeum

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot

Ellun Kanat

OSG Viestintä

Republic of Communications

Voittajat julkistetaan perjantaina 10.2.2017 järjestettävässä palkintogaalassa. Gaala kokoaa yhteen alan parhaat suunnittelijat, projektijohtajat, asiakasvastaavat, toimistojen johdon sekä markkinointipäättäjät.

– Tutkimuksessa äänensä antoivat asiakkaat – yli 700 Suomen keskeisintä markkinointipäättäjää. Heidän panoksensa on erittäin merkittävä koko alan kehityksen kannalta. Suomi ja suomalaisten yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa ja tuloksellisempaa markkinointia kasvupyrkimystensä vauhdittamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Me Almassa haluamme osoittaa markkinoinnin voiman liiketoiminnan kehittämisessä ja rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa rohkeasti kestävää kasvua, sanoo Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne.

– Markkinointivoiman lisääminen saavutetaan jatkuvalla ammattitaidon ja toimistoyhteistyön kehittämisellä. Vuoden toimisto- kilpailun lanseeraaminen tukee tätä tavoitetta ja samalla antaa mahdollisuuden kiittää kovassa kilpailussa menestyneitä toimistoja, toteaa puolestaan Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Vuoden toimisto –tutkimus on ruotsalaisen Regin Årets Byrå -konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia. Suomessa tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media sekä Mainostajien Liitto sekä markkinoinnin valintakonsultti Breezeway.

Toimistojen toimintaa arvioidaan asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella. Haastatteluja hyväksyttiin lopulliseen aineistoon 725. Pääosa haastatteluista tehtiin internetkyselynä toimistojen itse toimittamiin asiakasrekistereihin. Aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.