”Tätä avausta on odotettu pitkään. On välttämätöntä, että ratkaisu koskee myös kirjoja, jotka yhdessä lehtien kanssa turvaavat sivistyksen ja kulttuurin perustan Suomessa”, sanoo Viestinnän Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

”Alennettu arvonlisävero on tärkeä keino rakentaa ammattimaisen sisällöntuotannon ja laadukkaan kirjallisuuden markkinaa digitaaliseen ympäristöön. Kun yksimielisyys Euroopan tasolla on saavutettu, on täysin suomalaisista päättäjistä kiinni saattaa alennus voimaan myös Suomessa”, Kangaskorpi toteaa.

Sähköisten julkaisujen rinnastaminen painettuihin lehtiin ja kirjoihin unionin sääntelyssä on yksi Suomen viestintäpoliittisista hallitusohjelmatavoitteista. Viestinnän Keskusliitto pitää lisäksi tärkeänä, että Suomella säilyy jatkossa mahdollisuus tehdä viestintä- ja kulttuuripoliittisia päätöksiä arvonlisäverosta myös painotuotteiden osalta.

Unionin arvonlisäverojärjestelmän uudistus edellyttää jäsenvaltioiden yksimielistä hyväksyntää.

Viestinnän Keskusliitto on media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö, joka toimii vuoden 2017 alusta nimellä Medialiitto.