Yleisradion hallintoneuvoston 13.12. pidetyssä kokouksessa kuultiin toimitusjohtaja Kivisen tilannekatsaus ajankohtaiseen Yle-keskusteluun. Ylen johto ja henkilökunnan edustajat kertoivat käsityksensä tilanteesta Ylessä sekä aloitetut toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Laajan keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että katsaus merkitään tiedoksi, kertoo Ylen hallintoneuvoston jäsen Ilkka Kantola (sd) tiedotteessaan.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella hallintoneuvostolta odotettiin jotain muuta. Ehkä odotettiin, että hallintoneuvosto ratkaisee Ylen journalismia koskevan johtajuusongelman eli sen, onko vastaavalla päätoimittajalla ollut riittävät perusteet tekemiinsä journalistisiin linjauksiin vai onko yksittäisten toimittajien sananvapautta rajoitettu perusteettomasti.

On syytä korostaa, että hallintoneuvostolla ei ole toimivaltaa ratkaista tällaista asiaa. Hallintoneuvoston asiana ei ole myöskään nimittää tai valita Ylen johtoa eikä päätoimittajia tai muuta henkilöstöä. Hallintoneuvosto valitsee vuosittain Ylen hallituksen. Siihen loppuu hallintoneuvoston valta henkilövalinnoissa. Poliitikoista koostuva hallintoneuvosto ei myöskään puutu Ylen journalistisiin sisältöihin.

Tänä aamuna (14.12.) tulleet tiedot Ylen ajankohtaistoimituksen esimiehen Jussi Eronen ja toimittaja Salla Vuorikosken irtisanoutumisesta antavat hyvin erilaisen kuvan Ylen tilanteesta kuin se minkä sain hallintoneuvoston kokouksessa. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan luottamusmiehen Jyrki Saarikosken mukaan tunnelmat toimituksessa ovat järkyttyneet.

Tällaisessa tilanteessa Ylen hallituksella on vastuu huolehtia siitä, että Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimintakyvyn palauttamiseksi tehdään kaikki tarpeellinen. Hallituksella on pääsy kaikkiin tarvittaviin tietoihin siten, että mahdollisuudet operatiiviseen johtamiseen ovat olemassa. Hallintoneuvostolla on mahdollisuus pyytää hallitukselta raportti toimenpiteistään kriisin laukaisemiseksi.