Keskeinen merkitys onnistuneelle radioliiketoiminnalle on ollut hyvin toimiva toimilupapolitiikka ja viranomaisyhteistyö, jotka ovat mahdollistaneet pitkäjänteisen kasvun. Nykylainsäädännön mukaan hakuprosessiin ei kuulu taloudellista kilpailuasetelmaa. Uhkakuva tulevaisuuden radikaaleista muutossuunnitelmista huolestuttaa Puntilaa suuresti.

– Kaavailut hyvin toimivan järjestelmän muuttamiseksi ovat erittäin huolestuttavia. Jo pelkkä ajatus siirtymisestä radiotoimilupien huutokauppamalliin luo ison uhkakuvan toimialan ylle, Puntila toteaa.

Suomen radiokenttä on muihin Pohjoismaihin verrattuna laaja ja paikallisradioiden määrä on merkittävä. Puntila uskoo, että mahdollinen taajuushuutokauppa olisi riski juuri kanavien moninaisuuden ja paikallisuuden säilymiselle.