”Uusi nimi kuvaa paremmin modernia toimialaamme. Toimimme moniäänisen ja moniarvoisen, yhteiskuntaa vahvistavan media-alan puolesta”, kuvaa liiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Medialiitto on media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten etujärjestö. Toimitusjohtaja Jukka Holmbergin mukaan Medialiiton kaksi tärkeintä toimialuetta ovat jatkossakin elinkeinopoliittinen edunvalvonta ja työmarkkinaedunvalvonta. Lisäksi liitto edistää media-alan uutta kasvua.

”Vahvistamme media-alan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön ja työehtoihin. Alan kasvuhakuinen uudistuminen on tärkeää, jotta suomalaisille on jatkossakin tarjolla laadukkaat kotimaiset mediapalvelut”, Holmberg toteaa.

Medialiittoon ja sen jäsenliittoihin – Aikakauslehtien liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys – kuuluu yhteensä lähes 700 jäsenyritystä, jotka työllistävät noin 20 000 henkilöä. Toimialan yhteenlaskettu liikevaihto on 4,3 miljardia euroa.

Medialiiton ja sen jäsenliittojen yhteistyötä tiivistetään nimittämällä 1.1.2017 alkaen Aikakauslehtien liiton liittojohtaja Mikko Hoikka, Graafisen Teollisuuden liittojohtaja Lasse Krogell ja Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho Medialiiton toimialajohtajiksi.

Toimialajohtajat jatkavat myös omien liittojensa johtajina. Toimitusjohtaja Jukka Holmberg johtaa Sanomalehtien Liittoa ja vastaa Medialiitossa uutismedian toimialueesta.

”Tarkoituksena on hyödyntää liittojohtajien asiantuntemusta media-alan edunvalvonnassa ja viestinnässä entistäkin paremmin”, Holmberg perustelee.

Myös Medialiiton hallituksessa tapahtuu muutoksia. Syyskokous valitsi hallitukseen uusina jäseninä Otavamedia Oy:n toimitusjohtajan Timo Kopran ja Fokus Media Finland Oy:n toimitusjohtajan Tapani Pitzenin.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen toimitusjohtajat Jari Avellan, PunaMusta Oy, Timo Julkunen, Bonnier Kirjat Suomi Oy, WSOY/Tammi, Kirsi Harra-Vauhkonen, Sanoma Pro Oy, Pia Kalsta, Sanoma Media Finland Oy ja Sari Niemi, Koliprint Oy.