Sanoma Media Finland Oy:tä edustava Putkiranta aloitti liiton puheenjohtajana vuoden 2016 alussa. Hän toimi liiton varapuheenjohtajana vuodesta 2014.

Uusina jäseninä Sanomalehtien Liiton hallitukseen valittiin Mediatalo ESA Oy:n liiketoimintajohtaja Jarkko Haukilahti, SLP Kustannus Oy:n toimitusjohtaja Tenna Talvi-Pietarila ja Pirkanmaan Lehtitalon toimitusjohtaja Olli Sirén.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle Viestilehdet Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Laurinen, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa ja Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen.