Perinteinen tapa tehdä mediaseurantaa pohjautuu osumien hakuun avainsanoja hyödyntämällä. Semanttinen seuranta tuo tarkemmat, selkeämmät ja sisällöltään informatiivisemmat tulokset kuin avainsanoihin pohjautuva seuranta. Kyseessä oleva tekniikka mahdollistaa täysivaltaisemman ja helpomman tavan toteuttaa mediaseurantaa ja tarjoaa aiempaa enemmän tietoa seurantojen tuloksista.

“Semanttisessa seurannassa analysoidaan kielen rakenteita ja käsitteiden välisiä yhteyksiä. Tulokset perustuvat käsitteiden välisiin suhteisiin ja niiden vahvuuteen”, kertoo avainasiakkuuspäällikkö Lauri Sainio.

Uusi mediaseurantatapa helpottaa seurantojen luomista ja poistaa esimerkiksi eri sanojen taivutusmuodoista tai usamman merkityksen sanoista syntyviä vääriä hakutuloksia. Tulokset ovat olleet rohkaisevia ja kiinnostus palvelua kohtaan suuri. Jatkossa oman julkisuuden, kilpailijoiden näkyvyyden tai toimialan seuranta on huomattavasti helpompaa toteuttaa.

European Communication Monitor 2016 -selvityksen mukaan 72 % viestintäjohtajista arvioi, että Big Data tulee olennaisesti muuttamaan PR-ammattilaisten työtä. Kaksi kolmasosaa viestintäjohtajista katsoo, että Big Data antaa heille olennaista tietoa, jota ei aiemmin ole ollut mahdollista saada. “Ytimeltään semanttisessa seurannassa onkin kyse Big Data -analyysistä, jota kukaan toinen toimija ei Suomessa pysty tarjoamaan” , Lauri Sainio tiivistää.

Palvelu on suunnattu yrityksille ja yhteisöille.