”On kuitenkin eri asia, jos viranomainen tai virkamies julkisesti leimaa toimittajan tai median menettelyn Journalistin ohjeiden vastaiseksi vain oman arvionsa perusteella. Koska Journalistin ohjeissa on kysymys lakiin perustumattomasta ammattikunnan sisäisestä itsesääntelystä, Journalistin ohjeisiin perustuvan langettavan kannanoton voi tehdä vain Julkisen sanan neuvosto”, hän kirjoittaa päätöksessään.

”Pidän epäasianmukaisena sitä, että valtiovarainministeriön johto oli todennut sisäisessä tiedonannossaan kantelijan toimineen vastoin hyvää journalistista tapaa. Pidän virkamiehelle sopimattomana sitä, että viestintäjohtaja oli oman arvionsa perusteella julkisesti leimannut yksilöidyn toimittajan menettelyn Journalistin ohjeiden tietyn kohdan vastaiseksi”, oikeusasiamies toteaa.