”Graafinen toimiala elää vahvaa murrosta. Toimialan sisäinen kilpailu on kovaa, paperin kulutus on laskussa ja digitalisoituminen uudistaa koko toimialaa. Muutoksessa suunnannäyttäjät pärjäävät. Toiminnot keskittyvät ja laadukkuus sekä tehokkaat prosessit korostuvat. Kotimaan markkinat eivät kasva perinteisellä painopuolella. Kovassa kilpailussa on samaan aikaan pystyttävä kehittymään. Tämä vaatii toimijoilta resursseja ja investointikykyä tulevaan. Muutos näkyy toimialan vahvana konsolidoitumisena, ja me olemme siinä suunnannäyttäjä”, linjaa Grano Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvonen.

Fram- yrityskauppa vastaa asiakaskentän muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaat hakevat ratkaisuja, joissa digi ja printti täydentävät toisiaan. ”Asiakkaat arvostavat helppoutta ja yhden luukun periaatteella saatavaa kattavaa kokonaispalvelua. Granolla tämä kokonaispalveluketju on kunnossa ja asiakkaat saavat uutta lisäarvoa rinnalle tuoduista digitaalisista palveluista”, iloitsee Fram Oy:n toimitusjohtaja Jan Rosendahl. Fram on perustettu 1910, ja sen yli satavuotisen toiminnan aikana yritykselle on muodostunut vahva asema nykyisen asiakaskunnan parissa.

”Jan on luotsannut Framia yli 20 vuotta. Sinä aikana yhtiö on tehnyt vahvaa tulosta sekä pystynyt viime vuosina kehittämään toimintaansa kassavirralla. Haluamme jatkaa toiminnan asiakaslähtöistä edelleenkehittämistä ja osaltamme myös Granona oppia Framin tehokkaasta ja optimoidusta tuotantoprosessista”, kiittelee Granon Vaasan aluejohtaja Mikael Back.

Yrityskauppaan kuuluu myös tilaus/varastointijärjestelmä Printbox. ”Asiakaslähtöisestä kehitystyöstä on hyvä esimerkki Framin oma webpohjainen painotöiden tilaus- ja hallintajärjestelmä, josta vakitilaukset syntyvät kymmenessä sekunnissa”, jatkaa Back.