TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen perustelee rekrytointia nuorten mediakäytön muutoksella. Tietoa on tarjottava niissä kanavissa, joissa nuori jo on:
– TATin tavoitteena on, että jokainen nuori löytäisi elämässään sen oman juttunsa, paikkansa yhteiskunnassa. Tietoa eri vaihtoehdoista on saatava nopeasti ja sen on oltava todenmukaista, Tenhunen-Ruotsalainen perustelee rekrytointia.

Ammatteihin halutaan tutustua liikkuvan kuvan kautta

TAT kiersi alkusyksyllä Suomea viikon ajan ja kysyi kolmelta sadalta nuorelta, millaista tietoa ja materiaalia he kaipaisivat tulevaisuuden valintojen tueksi.
– Nuorten vastaukset olivat häkellyttävän yksimielisiä: videoita, oikeita ihmisiä, oikeita töitä. Halutaan nähdä konkreettisesti, millaista mikäkin työ on, ja mitä siellä työpaikoilla tehdään. Samaan aikaan Youtube kanavana mahdollistaa myös keskustelun nuorten kanssa, Tenhunen-Ruotsalainen summaa.
– Pelkkä kirjallinen materiaali ammatinvalinta- ja koulutusvaihtoehtoja pohtivalle nuorelle ei enää riitä. Haluamme näin lisätä vuorovaikutusta niissä kanavissa, joissa nuoret jo ovat, Tenhunen-Ruotsalainen kertoo.

Nuori ei tunnista vahvuuksiaan

Paitsi koulutus- ja ammattivaihtoehtoihin, Pesonen keskittyy Youtubessa myös auttamaan nuorta omien vahvuuksien tunnistamisessa.
– Nuoret osaavat hämmästyttäviä asioita, mutta eivät aina hahmota vahvuuksiaan. Youtube-kanavan tavoitteena on auttaa nuoria oivaltamaan, mikä heitä kiinnostaa ja missä he ovat hyviä. Tätä kautta Suomi saa tulevaisuudessa motivoituneita ja taitavia tekijöitä, Pesonen sanoo.