”Kelaa, miten onnistut somessa” on Kelan uusi sosiaalisen median ohje. Se koostuu oppaasta ja pelisäännöistä sekä kuvasta, joka kiteyttää oppaan ja pelisäännöt yhdeksi kokonaisuudeksi.

– Opas tukee kelalaista asiantuntijuuden rakentamisessa – matka tilien luomisesta tulosten mittaamiseen on kuvattu seitsemässä konkreettisessa askeleessa. Oppaassa on pyritty huomioimaan kelalaisten erilaiset roolit, joten vinkkejä löytyy niin aloittelijalle kuin somegurullekin, kertoo Kelan someasioita koordinoiva Olga Tarsalainen.

Kela on organisaationa vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa. Vinkkejä lapsiperheille jaetaan Kela-Kertun Facebook-sivulla, sidosryhmille viestitään Twitterissä neljän tilin voimin ja Kelan työntekijöistä kerrotaan Instagramissa.

Työnantajana Kela kannustaa työntekijöitään tuomaan sosiaalisessa mediassa esiin omaa osaamistaan. Somessa aktiiviset asiantuntijat auttavat organisaatiota saamaan viestit entistä paremmin perille. Tätä tukee myös Kelan johto, joka on ottanut sosiaalisen median arjen työkalukseen.

– Sosiaalinen media on kelalaisille mahdollisuus, ei uhka. Haluan omalla esimerkilläni kannustaa kaikkia kelalaisia sen käyttöön, rohkaisee Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä.

Pelisäännöt antavat selkeät raamit

Uudet pelisäännöt eivät keskity varoitteluun ja kieltämiseen. Niissä kannustetaan kokeilemaan, mutta muistutetaan kuitenkin kaikille kelalaisille yhteisistä säännöistä. Hyvät pelisäännöt auttavat myös vapaa-ajalla tapahtuvassa sosiaalisen median käytössä. Jokainen Kelassa työskentelevä on kelalainen myös vapaa-ajalla.

– Kun yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista on sovittu, somesta kiinnostunut työntekijä voi lähteä rohkeasti kokeilemaan! Yksinkertaisiltakin tuntuvat säännöt on hyvä kirjoittaa auki, jotta mahdollisilta ongelmatilanteilta vältyttäisiin, vinkkaa Olga Tarsalainen.

Ohjeen ydin on koottu havainnolliseen kuvaan, joka esittää vaihe vaiheelta, miten oman asiantuntijuuden rakentaminen sosiaalisessa mediassa etenee. Kuvasta löytyvät myös olennaisimmat asiat kaikille yhteisistä pelisäännöistä.