Puolet (50 %) kyselyyn vastanneista käyttäjälähtöisyyteen panostavista yrityksistä kertoi, että heidän asiakkaansa ovat uskollisempia ja tyytyväisempiä.Lähes puolet (46 %) vastaajista kertoi saavuttaneensa parempaa kilpailuetua.Lisäksi yli kaksi viidesosaa (41 %) käyttäjälähtöisistä yrityksistä oli saavuttanut aiempaa suuremman markkinaosuuden.

Tutkimustuloksista käy myös ilmi toimintatapoja, joita käyttäjälähtöiset yritykset soveltavat kilpailijoitaan useammin. Esimerkiksi 86 prosenttia käyttäjälähtöisistä yrityksistä ottaa aina tai usein muotoilutiimit mukaan digitaalisen käyttäjäkokemuksen suunnitteluun. 83 prosenttia käyttäjälähtöisistä yrityksistä käyttää jotakin työkalua tai järjestelmää testatakseen ideoita asiakkaidensa kanssa.

Jopa 91 prosenttia käyttäjälähtöisistä yrityksistä mainitsi muotoilun kriittisenä osana digitaalista asiakaskokemusstrategiaa, ja 85 prosenttia mainitsi muotoilun tärkeänä osana brändiä. Lisäksi 84 prosenttia investoi muotoilua vaaliviin työkaluihin, palveluihin ja koulutukseen.

Vanhentuneet järjestelmät ja osaamisen puute vaivana

Muotoilussa jälkeen jääneet yritykset menettävät selviä liiketoimintaetuja. Melkein puolella (46 %) yrityksistä, jotka eivät sisällytä muotoilua digitaalisen asiakaskokemuksen strategiaan, on heikompi tai korkeintaan saman tasoinen digitaalinen asiakaskokemus kuin kilpailijoilla. Tätä vastoin lähes kolme neljäsosaa (70 %) käyttäjälähtöisistä yrityksistä tarjoaa parhaan tai kilpailijoitaan paremman digitaalisen kokemuksen.

Melkein kolmasosa (32 %) yrityksistä kertoi vanhentuneiden järjestelmien ja prosessien hankaloittavan modernien muotoilukäytäntöjen kehittämistä. Tutkimus osoittaa, että käyttäjälähtöisillä yrityksillä on töissä enemmän muotoiluun keskittyviä työntekijöitä. Käyttäjälähtöiset yritykset myös kehittävät sisäistä osaamistaan tasapainottaakseen alihankkijoiden ja toimistojen käyttöä. Ulkopuolisia toimistoja käyttivät useammin muotoiluun vähemmän panostavat yritykset.

”Tutkimus osoittaa selvästi, että yritykset jotka ymmärtävät muotoilun tärkeyden ja osallistavat muotoilutiimin käyttäjäkokemuksen suunnitteluun saavat selkeitä kilpailuetuja. Trendi näkyy myös Pohjoismaissa, täälläkin yritykset ovat alkaneet panostaa ja investoida yhä enemmän muotoiluun”, Klara Lundquist, Adobe Creative Cloud Enterprisen Pohjoismaiden markkinointijohtaja sanoo.