Vuoden toimisto –tutkimus on ruotsalaisen Regin konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia.

Tutkimukseen vastaavat osallistuvan toimiston asiakkaat, jotka arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.

Toimistoille Vuoden toimisto –tutkimus antaa tietoa omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita.

Tutkimuksen tulokset palvelevat palvelujen ostajia antamalla yleiskuvan suomalaisesta markkinointialasta. He saavat myös hyödyllistä tietoa toimistojen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen, mikä pitkällä aikavälillä johtaa tuloksellisempaan yhteistyöhön, koska toimiston osaaminen ja kyky palvella nykyisiä asiakkaita paranee.

Suomessa tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media sekä Mainostajien Liitto sekä markkinoinnin valintakonsultti Breezeway.

Tutkimus käynnistyy syyskuussa ja sen keskeiset tulokset julkistetaan palkintogaalassa helmikuussa 2017. Tapahtumassa palkitaan toimistot, joiden asiakkaat ovat markkinoiden tyytyväisimpiä. 

Markkinointi on kasvun moottori: paremmalla markkinoinnilla asiakasyrityksille liiketoiminnallista tulosta ja taloudellista menestystä

Regin toteuttama Årets Byrå on Ruotsissa markkinointialan merkittävin ja arvostetuin tutkimuskonsepti. Se on toteutettu jo 16 vuotena peräkkäin ja palkintotilaisuus on alalla vuoden odotetuin tapahtuma. Tutkimuskonseptin on koettu Ruotsissa nostaneen markkinoinnin arvostusta. 

Suomessa yritysten markkinointibudjetin osuus liikevaihdosta on keskimäärin 2,0 prosenttia, mikä on merkittävästi vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Markkinoinnin on useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan todettu yhdeksi taloudellisen kasvun ajureiksi. Sen avulla voidaan lisätä tuotteiden ja palveluiden kysyntää, kauppaa ja vaihdantaa. Markkinoinnin synnyttämä taloudellinen toimeliaisuus luo edelleen työpaikkoja, kasvua, hyvinvointia ja varallisuutta yhteiskuntaan.

-Suomalainen talouskehitys ja yleinen ilmapiiri on ollut kauan alamaissa ja on keskitytty liikaa kulujen karsimiseen. Lisäksi monen suomalaisen tuotteen tai palvelun läpimurto on jäänyt tekemättä, koska markkinointiin ja kaupallistamiseen ei ole ollut riittäviä resursseja tai osaamista. Suomalaiset yritykset tarvitsevat tukea kasvuloikkaansa paremman huomisen puolesta. Vuoden toimisto –tutkimus on yksi ilmentymä siitä, että me Almassa haluamme olla rakentamassa hyvän kasvun kehää ja tukemassa suomalaisten yritysten kasvupyrkimyksiä ja parempaa markkinointia, Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne sanoo.

-Positiivisia merkkejä on jo näkyvissä. Mainostajien liiton Mainosbarometrin mukaan mainonnan panostuksissa näkyisi selvä käänne ylöspäin vuonna 2017. Nyt on aika siirtyä tekoihin – markkinointi-investointien merkittävä kasvattaminen olisi yksi keinoista rakentaa paitsi yritysten, myös koko Suomen kasvua ja menestystä. Markkinointi on kasvun moottori, Kai Telanne jatkaa.