Fi-verkkotunnukset ja kaikki niihin liittyvät palvelut, kuten verkkotunnuksen rekisteröiminen, uusiminen, siirtäminen, välittäjän vaihtaminen, irtisanominen ja tietojen päivittäminen, hankitaan 5.9.2016 lähtien omalta verkkotunnusvälittäjältä. Siten kaikissa fi-verkkotunnukseen liittyvissä asioissa otetaan aina yhteyttä suoraan omaan verkkotunnusvälittäjään, ei enää Viestintävirastoon.

Verkkotunnukset vapautuvat kaikkien haettavaksi

Uudistuksen myötä kuka tahansa voi vapaasti rekisteröidä fi-päätteisiä verkkotunnuksia kun rajoitukset hakijan kotipaikan ja iän osalta poistuvat. Verkkotunnuksen käyttäjän osoite voi olla missä päin maailmaa tahansa, eikä yksityishenkilöltä enää vaadita vähintään 15 vuoden ikää. Myös ulkomaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat rekisteröidä fi-verkkotunnuksia. Samoin etu- ja sukunimiyhdistelmät ovat vapaasti kaikkien rekisteröitävissä.

Kielletyt verkkotunnukset vapautuvat rekisteröitäviksi keskiviikkona 7.9.2016

Lain perusteella tietyt verkkotunnukset ovat tällä hetkellä kiellettyjä, eikä niitä ole voinut rekisteröidä. Näitä ovat esimerkiksi:

• muiden internetin maatunnusten (esim. Ruotsin .se, Norjan .no) ja geneeristen tunnusten (esim. .net, .org) nimet
• yritys-, säätiö- tai yhtiömuodon lyhenteet
• tietyt loukkaavat ja rikolliseen toimintaan yllyttävät ilmaisut.

Tietoyhteiskuntakaaren myötä rajoitukset poistuvat ja aikaisemmin kielletyt verkkotunnukset vapautuvat vapaasti rekisteröitäviksi keskiviikkona 7.9.2016 klo 10.00. Vapauttaminen tapahtuu vasta keskiviikkona, jotta kaikilla välittäjillä on tasapuoliset mahdollisuudet hakea vapautuvia tunnuksia.

Viestintävirasto saa uusia työkaluja välittäjien valvontaan

Viestintävirasto hallinnoi edelleen fi-verkkotunnusrekisteriä, josta löytyvät kaikki fi-verkkotunnukset sekä fi-verkkotunnusvälittäjät. Viestintävirasto ylläpitää myös fi-juuren nimipalvelua ja vastaa fi-verkkotunnusten teknisestä toimivuudesta. Myös tavaramerkkien ja Suomessa rekisteröityjen toiminimien suoja säilyy entisellään. Viestintävirasto ratkaisee fi-verkkotunnusriidat edelleen maksutta.

Viestintävirasto takaa verkkotunnustoiminnan korkean laadun valvomalla välittäjien toimintaa. ”Virastolla on jatkossa oikeus puuttua entistä tehokkaammin verkkotunnuksen tietoihin merkittävien tietoturvaloukkausten estämiseksi”, kertoo fi-verkkotunnukset-ryhmän päällikkö Juhani Juselius.