Sanomalehtimainonta väheni vuoden 2015 toiseen kvartaaliin verrattuna 4,5 %. Useat toimialat laskivat edelleen panostuksiaan. Erityisesti elintarvikkeiden,
moottoriajoneuvojen, rakennusalan ja huonekalujen mainostajat sen sijaan kasvattivat mainontaansa. Kaupunki- ja noutolehtien mainonnan määrä väheni
toisen kvartaalin aikana 5,9 %. Toimialoista esimerkiksi moottoriajoneuvot sekä vähittäiskauppa kuitenkin kasvattivat mainontaansa kaupunkilehdissä.

Aikakauslehtimainonta laski 10,2 %. Yleisölehdissä oli 16,5 % ja asiakaslehdissä 13,8 % lasku. Ammattilehdillä sen sijaan oli positiivinen 1,9 % kasvu. Brändimainonta laski aikakauslehdissä 12,2 % vuoden toisella kvartaalilla. Perinteisten aikakauslehtimainostajien, kuten kosmetiikan ja pukeutumisen, investoinnit vähenevät edelleen voimakkaasti. Kirjakustantajien mainonta aikakauslehdissä sen sijaan oli kasvussa.

Televisiomainonta laski 4,1 % toisen kvartaalin aikana. Brändimainonta televisiossa laski 9 %. Merkittävistä toimialoista esimerkiksi elintarvikkeet, lääkkeet ja kosmetiikka laskivat edelleen investointejaan televisioon. Kasvua oli puolestaan pukeutumisen, kodin elektroniikan sekä vähittäiskaupan
mainonnassa.

Radiomainonta jatkaa edelleen huikeaa kasvutarinaansa. Mainonta radiossa kasvoi 2,9 % vuoden toisen kvartaalin aikana. Mainontaansa kasvattivat
erityisesti kosmetiikan, lääkkeiden, finanssialan sekä vähittäiskaupan mainostajat.

Elokuvamainonta kasvoi 6,4 % vuoden 2015 toiseen kvartaaliin verrattuna. Mainospanostuksiaan elokuvissa kasvattivat erityisesti kodin elektroniikan ja
moottoriajoneuvojen mainostajat. Vähittäiskaupan mainontaa ei elokuvissa nähty laisinkaan vuoden toisella kvartaalilla. Sen sijaan kosmetiikkamainonta
palasi valkokankaalle yli 50 % kasvulla edellisen vuoden toiseen kvartaaliin verrattuna.

Ulkomainonta laski 3,6 %. Brändimainonta laski peräti 13,4 % toisen kvartaalin aikana. Lääkkeiden, pukeutumisen, matkailu ja liikenteen sekä
vähittäiskaupan mainostajat puolestaan kasvattivat ulkomainonnan panostuksiaan. Erityisesti vähittäiskauppa, joka lisäsi panostuksiaan reilut 50 %
vuoden 2015 kvartaaliin verrattuna.

Verkkomedioiden mainonta kasvoi 16 %.
Verkkomainontaan käytettiin yhteensä 46 milj. €, josta display mainontaan 21,9 milj. €, luokiteltuun verkkomainontaan 9,6 milj. €, instream mainontaan 4,5 milj. €, mobiilimainontaan 7,1 milj. € ja natiivi/sisältömarkkinointiin 2,8 milj. €. Mobiili kasvoi 34 % ja instream eli videomainontaa lisättiin 2,2 % viime vuoteen verrattuna. Displaymainontaa oli 2,8 % enemmän ja luokiteltu verkkomainonta kasvoi 11,5 %. (IAB Finlandin keräämien tietojen mukaan reipasta kasvua on myös Facebook-mainonnassa (35 %) ja hakumainontakin lisääntyi (14,4 %).