Keskiviikon 6. heinäkuuta täysistunnossa parlamentti keskusteli tietovuotajien suojelusta. He joutuvat usein syytteeseen toiminnastaan, vaikka mahdollistavatkin monia yhteiskunnallisesti tärkeitä keskusteluja, todetaan artikkelissa.

Vuodot helpottavat parlamentin työtä

Vuotajien paljastamista tiedoista on ollut hyötyä muun muassa tiedonsiirtoihin ja verotukseen liittyvien lainsäädäntöjen kehittämisessä.

Edward Snowdenin tekemien NSA:n vakoilupaljastusten ansiosta unionin tuomioistuin mitätöi eurooppalaisten tietojensiirtoa Yhdysvaltoihin säätelevän ”Safe harbour” -järjestelyn perusoikeuksien vastaisena. Unioni neuvottelee parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa uutta Privacy Shield -järjestelyä, ja parlamentti seuraa neuvotteluja tarkasti.

Lisäksi LuxLeaks-vuotaja Antoine Deltour paljasti runsaasti veropäätöksiä, joilla vähennetään monikansallisten yritysten verotaakkaa osana verokilpailua. Panaman paperit taas toi päivänvaloon kokonaisen valeyhtiöiden verkoston, jonka tarkoitus on salata todellisuuden omistajien henkilöllisyydet ja harhauttaa verottajaa.

Parlamentti tukee tietovuotajia

Yhdysvalloissa Edward Snowdenia vastaan on nostettu syytteet vakoilusta ja valtionsalaisuuksien varastamisesta, mutta parlamentti on pyytänyt jäsenvaltioita suojelemaan häntä ihmisoikeuksien puolustajana.

LuxLeaks-vuotaja Antoine Deltour taas on tuomittu Luxemburgissa 12 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, mutta useat mepit ovat ilmaisseet hänelle tukensa. Deltour vastaanotti myös vuoden 2015 Euroopan kansalaisen palkinnon.

Tietovuotajien suojaaminen lainsäädännön keinoin

Huhtikuussa parlamentin jäsenet antoivat tukensa liikesalaisuusdirektiiville parantaakseen yritysten oikeussuojaa liikesalaisuuksiensa varkauksia tai väärinkäyttöä vastaan.

He haluavat lisäksi varmistaa, ettei lainsäädäntö rajoita tiedotusvälineiden vapautta tai moniarvoisuutta tai hankaloita journalistien työtä, erityisesti heidän tutkivaa työtään tai lähdesuojaa.

Arvostelijoiden mukaan nykyisissä suojeluun tähtäävissä säännöissä on liikaa porsaanreikiä. He pyytävät EU:lta erityistä lainsäädäntöä tietovuotajien suojelemiseksi.

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen keskittyneen erityisvaliokunnan vuonna 2013 laaditussa loppumietinnössä pyydettiin komissiota laatimaan tietovuotajien suojeluun tähtäävä toimintasuunnitelma, mutta komissio kieltäytyi ehdotuksesta.

Lähde: © Euroopan unioni