Helsingissä järjestettävä kokoontuminen on ensimmäinen niin kutsuttu Policy Forum, jonka päätavoitteena on jatkaa internetpolitiikan kehittämistyötä ja levittää tietoisuutta internetin hallinnosta. ICANNin kokoukset ovat avoimia kaikille internetistä kiinnostuneille.

Syyskuun lopussa ICANNille odotetaan siirtyvän päävastuu internetin toimintavarmuuden kannalta kriittisen tärkeiden toimintojen valvonnasta. Valvonnasta on vastannut tähän asti Yhdysvaltojen Kansallinen telekommunikaatio- ja informaatiovirasto NTIA, joka on ilmoittanut luopuvansa tehtävästään ja pyytänyt globaalia monitoimijayhteisöä laatimaan esityksen tulevasta järjestelystä. Esitys on tällä hetkellä Yhdysvaltojen hallituksen arvioitavana.

ICANN on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka pyrkii ylläpitämään turvallista, vakaata ja yhteentoimivaa internetiä. Internetin ylätason verkkotunnusten (Top Level Domain), eli esimerkiksi maatunnusten ja geneeristen päätteiden hallinnoinnin lisäksi ICANN vastaa globaalilla tasolla internetin verkkotunnusten (DNS-nimipalvelujärjestelmä) ja muiden tunnisteiden, kuten esimerkiksi IP-osoitteet, teknisestä koordinaatiosta ja hallinnoinnista.

ICANNin 56. kokouksen isäntinä Helsingissä toimivat liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoministeriö ja Viestintävirasto.