Ylen hallintoneuvoston rooli kasvaa merkittävästi. Se päättää Ylen strategian ja seuraa tehostetusti julkisen palvelun tehtävän toteutumista.

”Median monimuotoisuuden edistäminen tulee Ylen lakisääteiseksi velvollisuudeksi. Sen tulee näkyä sekä Ylen strategisissa valinnoissa että operatiivisissa ratkaisuissa. Verovarat on suunnattava erottuvaan ja korkeatasoiseen ohjelmatuotantoon ja vältettävä päällekkäisyyttä kaupallisten julkaisujen kanssa.”

Hallintoneuvoston on kuultava pysyvällä menettelyllä ulkopuolisia asiantuntijoita, kun se tekee ennakkoarvion Ylen palvelujen ja toimintojen suhteesta julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen. Lisäksi se voi ehdotuksen mukaan kuulla asiantuntijoita päättäessään Ylen strategiasta ja raportoidessaan julkisen palvelun toteutumisesta.

”Kuuleminen on syytä tehdä laajasti ja hyvissä ajoin ennen päätöksiä. Tässä mitataan käytännössä sitä huolta ja ymmärrystä, jota eduskunnassa laajasti on ilmaistu kotimaisen median monimuotoisuuden säilymisestä.”

Ylen on jatkossa pyrittävä molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön muiden tiedotusvälineiden kanssa. Se voisi esimerkiksi hankkia uutis- ja ajankohtaismateriaalia kaupallisilta mediatoimijoilta.

”Yksi yhteistyökeino voisi olla, että Yle alkaisi maksaa lehdille tv- ja radio-ohjelmatietojen julkaisemista. Kaikkien kanavien tiedot eivät mahdu lehtien palstoille, ja siksi niiden julkaisemiseen harkitaan maksuja”, Kangaskorpi perustelee.

Työryhmä pitää välttämättömänä, että digitaalisiin sisältöihin voidaan jatkossa soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa.

”Suomi voisi jo ennakoivasti aloittaa digitaalisten lehtien ja kirjojen veronalennuksen valmistelun, kun tämän mahdollistava esitys on tulossa komissiosta vielä tänä vuonna. Myös printtimedian alv:n alentamiselle on aukeamassa uusia mahdollisuuksia EU:n arvonlisäverouudistuksen myötä”, Kangaskorpi huomauttaa.