Ylen tehtävää ja rahoitusta arvioineen parlamentaarinen työryhmän raportti luovutetaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille.

“Julkinen palvelu kuuluu suomalaisille ja Yle on tärkeä yhteiskunnallinen sananvapauden ja kulttuurin toimija, etenkin nyt kun niin moni asia on murroksessa. Parlamentaarisen ryhmän yksimielisyys osoittaa, että Ylen tehtävää pidetään tärkeänä, Yleen luotetaan ja sen riippumattomuus halutaan turvata. Työryhmä on pystynyt luomaan hyvän käsityksen Ylen julkisen palvelun tehtävästä, haasteista ja media-alan muuttuvasta tilanteesta”, sanoo Kivinen.

Kansanedustaja Arto Satosen johtaman työryhmän mukaan Yle-vero säilyy, mutta siihen ei tehdä indeksitarkistusta mahdollisesti koko tällä vaalikaudella. Työryhmä edellyttää myös, että Yle lisää merkittävästi ostoja kotimaisilta ja eurooppalaisilta riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä, tuotantopalveluiden tuottajilta ja muulta luovalta alalta.

“Nämä linjaukset näyttävät heijastavan odotuksia, joita yhteiskunnassa Ylen suhteen on. Erilaisten hankintojen lisäämisellä on merkittäviä vaikutuksia Ylen omaan tuotantoon. Samaan aikaan yhtiön nettotulot vähenevät. Muutokset eivät tule olemaan meille helppoja, mutta nyt voimme ryhtyä suunnittelutyöhön, kun eduskunnan tahto tiedetään. Kun käytettävissä on vähemmän rahaa, ei henkilöstövaikutuksilta voida välttyä”, Kivinen sanoo.

“Varmaa on kuitenkin se, että Yle huolehtii edelleen julkisen palvelun peruspilareista, jotta kansanvalta, sananvapaus, kotimaiset kielet ja kulttuuri pysyvät voimissaan”, Lauri Kivinen toteaa.

Yle ryhtyy välittömästi arvioimaan yksittäisten linjausten vaikutusta niin, että niiden voimaantuloon voidaan varautua ensi vuoden alusta.