”Ylen valvonnassa oikean suuntaista on, että hallintoneuvosto päättää jatkossa Ylen strategiasta ja arvioi pysyvällä asiantuntijakuulemismenettelyllä Ylen onnistumista julkisen palvelun tuottajana sekä sen toiminnan vaikutuksia viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen.”

Ylen julkisen palvelun tehtävää täydennettiin sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistämisellä. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin Ylen paluu STT:n asiakkaaksi tai muu vastaava järjestely.

”Toteutuessaan niin, että Ylen resursseja suunnataan täydentämään yksityisen median journalismia, tämä voisi edistää median moniäänisyyttä ja koko maan kattavan lehdistön säilymistä. Nähtäväksi jää miten hallintoneuvosto tätä toteuttaa. ”

Pettymyksiä ovat Putkirannan mukaan Ylen tehtävän ja rahoitustason määrittelyt.

”Tuntuu oudolta, että työryhmä katsoo Ylen immuuniksi mediamarkkinan muutoksiin jopa vuosiksi eteenpäin. Muu julkinen sektori ja yksityinen media joutuvat myös jatkossa tehostamaan.”

Ehdotuksen mukaan julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennetaan siten, että Ylen tulee tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Nykylain mukaan se voi tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.