Reuters-instituutti toteutti nyt kansainvälistä verkkouutisointia kartoittavan tutkimuksen Suomessa kolmatta kertaa. Ilta-Sanomien takana tulivat Iltalehti, Yle-uutiset, maksumuurin takana toimiva Helsingin Sanomat ja MTV:n uutiset.

”Tämä todistaa, että lukijat arvostavat työtä, jota teemme”, sanoo Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja ja kustantaja Tapio Sadeoja. ”Olemme nopea, kiinnostava ja luotettava väline.”

Sadeojan mukaan kärjessä pysyminen vaatii työtä ja yritystä tulevaisuudessakin.

”Olemme kiitollisia saamastamme suosiosta, mutta koskaan sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä”, Sadeoja sanoo.

Oxfordin yliopistossa toimiva Reuters-instituutti arvioi, että Suomessa suoraan uutismedian sivuille tai sovelluksiin on Suomessa yleisin tapa hakeutua verkkouutisten pariin.

Median sivuilta uutisensa haki 62 prosenttia instituutin kyselyyn vastanneista. Sosiaalisesta mediasta uutisia etsi 24 prosenttia. Vain viisi prosenttia suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenä. Älypuhelinten käyttö uutisten seuraamisessa lisääntyy nopeasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Uutisia seurataan verkosta useissa maissa jo enemmän kuin perinteisistä välineistä (painetut lehdet, tv, radio). Suomi on tämän kehityksen kärjessä yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa.

Suomi on ylivoimainen ykkönen siinä, kuinka paljon ihmiset luottavat uutisiin. Vastaajista 65 prosenttia pitää useimpia uutisia luotettavina. Kakkosena tulee Hollanti, jossa useimpiin uutisiin sanoo luottavansa 54 prosenttia. Ruotsissa sama luku oli merkittävästi alhaisempi, 40 prosenttia. Vähiten uutisiin luotetaan Etelä-Koreassa ja Kreikassa.