Hän on opiskellut journalistiikkaa Tampereen yliopistosta, jossa hän tutki journalismin totuusvaatimuksiin liittyviä käsityksiä Enkeli-Elisaan liittyvässä nettikeskustelussa, sekä suomen kieltä Oulun yliopistossa, jossa hänen gradunsa käsitteli kuolemaan liittyviä sananvalintoja mediassa.

Leppävuori aloittaa tehtävässä elokuussa ja työskentelee sitä ennen kesätoimittajana Kalevassa. Hän on työskennellyt toimittajana ja toimitussihteerinä Suomen Tietotoimistossa, Ylen aluetoimituksissa ja Nurmijärven Uutisissa. Lisäksi hän on toiminut tiedottajana Raha-automaattiyhdistyksessä.

JSN:ssa on kaksi valmistelevaa sihteeriä, joiden tehtävänä on kanteluiden käsittely sekä päätösesitysten valmistelu neuvostoa varten. Tehtävä oli avoinna, koska JSN:n pääsihteeri Ilkka Vänttinen jää eläkkeelle kesäkuun lopussa.

Hakemuksia tuli 30. Leppävuori sanoo hakeneensa tehtävään, koska on kiinnostunut siitä, millaiseen suuntaan suomalainen mediakenttä on menossa ja miten suomalainen tiedonvälitys pysyy myös vastedes laadukkaana. – Olen työskennellyt niin isoissa kuin pienissäkin tiedotusvälineissä eri puolilla Suomea ja monenlaisissa tehtävissä. Uskon, että toimitusarjen ja -rutiinien tunteminen auttaa myös uudessa työssäni, Leppävuori sanoo. Leppävuori harrastaa muun muassa miekkailua, jossa hän on kilpaillut Suomen-mestaruustasolla.