Lisäksi arvioitaisiin mahdollisuutta keventää tietoyhteiskuntakaaren ohjelmistotoimilupasääntelyä ja kuluttajansuojasääntelyä. Samalla arvioitaisiin mahdollisuutta siirtyä radion ohjelmistotoimilupien myöntämisen osalta huutokauppamenettelyyn.

Mainonnan sääntelyn purkaminen oli yksi Anssi Vanjoen johtaman mediatyöryhmän suosituksista. Työryhmän tehtävänä oli selvittää kotimaisten mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä, markkinoiden esteitä ja kilpailuasetelmia. Sen loppuraportti julkaistiin joulukuussa 2015.

Tietoyhteiskuntakaaren muutokset toteuttaisivat myös hallituksen tavoitetta sääntelyn keventämisestä.

Televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteeseen muutoksia

Vuoden 2017 alusta lähtien lainsäädäntö ei enää velvoita teleyrityksiä lähettämään kaapelitelevisioverkossa valtakunnallisia yleisen edun kanavia MTV3:a ja Nelosta. Lähettämisestä sovitaan jatkossa kaupallisesti. Yleisradion televisio- ja radio-ohjelmien osalta siirtovelvoite jää toistaiseksi voimaan. Muutos siirtovelvoitteeseen sisältyi myös Anssi Vanjoen johtaman työryhmän suosituksiin.

Siirtovelvoitteen tavoitteena on ollut varmistaa yhteiskunnallisesti merkittävien kanavien ja sananvapauden kannalta tärkeiden ohjelmasisältöjen saatavuus myös kaapeliverkoissa. Kuluttajilla on kuitenkin nykyaikana lukuisia vaihtoehtoja vastaanottaa tv-lähetyksiä esimerkiksi laajakaistaliittymien kautta.

Televisiokanavista siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat tällä hetkellä YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä MTV3 ja Nelonen.

Siirtovelvoite on kaupallisten kanavien osalta säädetty tietoyhteiskuntakaaressa määräaikaiseksi, ja sen voimassaolo päättyy vuoden 2016 lopussa.

Näkö- ja kuulorajoitteisten oikeus vastaanottaa viestejä pyritään varmistamaan muulla tavoin kuin siirtovelvoitesääntelyllä.