Vuosikertomusarvio järjestettiin nyt kuudetta kertaa. Tänä vuonna mukaan kelpuutettiin formaattina myös verkosta ladattava pdf. Yhä useampi vuosikertomus toteutetaan verkkomuotoisena, ja myös raporttien mobiililukijat on alettu huomioida entistä paremmin.

”Raportit ovat monipuolisia ja erittäin visuaalisia; vuosikertomuksella tuodaan brändiä rohkeasti esille”, raati toteaa arvioissaan.

Toimivan vuosikertomuksen oleellisimpia piirteitä ovat selkeys ja helppolukuisuus. YIT:n ilmaisun napakka ja tiivis tyyli tukee tuomariston mielestä erityisen hyvin lukijoiden tottumusta saada haluamansa tieto nopeasti. Toimintaympäristö ja sijoittajien kannalta oleellinen esitetään poikkeuksellisen kattavasti. YIT:n interaktiivinen pdf-vuosikertomus saa kiitosta myös julkaisuformaatin onnistuneesta hyödyntämisestä; hyvin jäsennelty tieto tuodaan lukijalle ilmavassa paketissa. Onnistuneena tuomaristo pitää myös yhtiön teeman ”Lisää kaupunkia” merkityksellistämistä myös visualisoinnin kautta.

SATO luottaa kauniisti painettuun sanaan

Taidokkaasti taitettu, typografisesti hallittu ja kuvallisesti kaunis SATOn vuosikertomus edustaa tuomariston mielestä painettujen vuosikertomusten ehdotonta parhaimmistoa. Myös listaamattomien yhtiöiden sarjan voittajan esitystapa on selkeästi aikaisempaa lyhempi. Kokonaisuus on selkeä ja miellyttävä lukukokemus, joka pitää otteessaan alusta loppuun saakka. Kiitosta saa myös vastuullisuuden vahva ja luonteva integrointi osaksi muuta kokonaisuutta.

Kunniamaininnat

Tuomaristo jakoi kunniamaininnat seuraaville organisaatioille:
· Visuaalisuus ja käytettävyys: Basware Oyj
· Vastuullisuus ja kestävä kehitys: SSAB
· Julkisen toimijan yritysmäinen raportointitapa: Metsähallitus

Suomen suurimman viestintäammattilaisten järjestön ProComin järjestämä Vuosikertomusarvion tavoitteena on edistää yritysten ja yhteisöjen avointa ja tavoitteellista viestintää ja lisätä viestinnän laatuun kohdistuvaa yleistä mielenkiintoa. Raadilta saatu palaute ja arvosana toimivat monille myös viestinnän mittarina ja palkitsemisen kriteerinä. Tavoitteena on tarjota osallistujille ulkopuolinen ja riippumaton näkemys yhteisön vuosikertomuksesta osana yrityskuvaa sekä tarjota ajatuksia tulevaisuuden kehitystyöhön.

Vuosikertomuksia arvioivat tänä vuonna Hankenin laskentatoimen professori Minna Martikainen, sijoituskolumnisti, -bloggari ja -kirjailija Henri Elo sekä Kubon luova johtaja Markus Frey.