Tutkimukseen osallistuu 180 maata. Analyysinä käytetään sekä määrällistä että laadullista tietoa, miten toimittajia kohtaan tehdään väkivaltaa.

Kriteereinä ovat myös mielipiteiden moniarvoisuus mediassa, median riippumattomuus, mediaympäristö ja itsesensuuri, lainsäädäntö, läpinäkyvyys ja infran laatu uutisten ja tiedon tuotannon tukemisessa.