”Yhtiö on tilanteessa, jossa sen toiminta on käännettävä voitolliseksi. En ole tullut tänne saneeraamaan, vaan luomaan uutta kasvua. Siksi panostamme nyt voimakkaasti kotimaiseen tv-tuotantoon ja tuplaamme kotimaisen viihdesisällön budjetin ”, linjaa Jarkko Nordlund, joka aloitti MTV Oy:n toimitusjohtajana tammikuussa.

Nordlund uskoo kotimaiseen sisältöön, koska suomalaiset kuluttavat erittäin runsaasti kotimaisia tv-sisältöjä. Kotimainen sisältö on MTV:lle myös selkeä kilpailuetu kiristyvässä kilpailussa isoja globaaleja viihdeyhtiöitä vastaan.

Samalla MTV Oy muuttaa tapansa toimia. Koko yhtiötä koskeva toimintatavan uudistaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että ihmisten toimenkuvissa painottuvat jatkossa selkeys, asiantuntemus sekä yhdessä tekeminen. Päätöksentekovaltaa jaetaan pois ylimmästä johdosta asiantuntijoille ja liiketoimintavastuuta jaetaan laajasti organisaatioon. Samalla resursoidaan MTV Katsomo -palvelun parantamiseen sekä myynnin ja organisaation kehittämiseen.

”Tarvitsemme nykyistä ketterämmän ja yksinkertaisemman organisaation, joka kykenee vastaamaan erittäin kovaan media-alan kilpailuun nyt ja tulevaisuudessa. Muutamme tapamme toimia sekä säästämme, jotta meillä on mahdollista panostaa uuteen kasvuun. Vain kilpailukykyinen toimija pystyy ylläpitämään ja luomaan työpaikkoja ja työmotivaatiota”, Nordlund perustelee.

MTV Oy aloittaa toimintatavan uudistamisen sekä säästötarpeiden takia yt-neuvottelut. Arvioitu vähennystarve on noin 30 henkilötyövuotta. Mediahub Helsinki Oy:n henkilöstö ei kuulu neuvotteluiden piiriin. MTV:ssä työskentelee noin 300 ihmistä.