Komissio antaa vuoden 2016 loppuun mennessä osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa lainsäädäntöehdotuksen rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin alv:n uudenaikaistamisesta ja yksinkertaistamisesta. Siihen sisältyy esitys, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sähköiset julkaisut saavat oikeuden samoihin alennettuihin verokantoihin kuin fyysiset julkaisut.

Komission toimenpidesuunnitelmaan sisältyvä avaus verkkolehtien arvonlisäverokannan alentamisesta on erittäin tervetullut uutinen suomalaisille mediayrityksille, sanoo Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Viitasaari.

Komission tavoite on unionin arvonlisäverojärjestelmän kokonaisvaltainen uudistus.

”On erinomaista, että komissio ehdottaa jo tänä vuonna erillistoimena mahdollisuutta soveltaa alennettua verokantaa myös digitaalisiin sisältöihin. Tämän tavoitteen edistämiseen myös Suomen hallitus on sitoutunut ohjelmassaan.”

Digisisältöjen korkeampi arvonlisävero jarruttaa median digitalisaation etenemistä. Median digiveron alentaminen vaatii EU:n päätöksen, jonka jälkeen eduskunta voi päättää alemmasta verokannasta.

Viitasaaren mielestä digi-alvin alennus helpottaisi kotimaisen median digitaalisen tulevaisuuden rakentamista ja kykyä työllistää.

”Mediasisältöjen verorasituksen keventäminen olisi viesti siitä, että median liiketoimintaedellytyksiä halutaan vahvistaa. Suomen eduskunnalle on nyt avautumassa mahdollisuus parantaa lehtien ja kirjojen kustantajien edellytyksiä jatkaa sivistävää ja kansanvaltaa tukevaa työtään myös digitaalisissa kanavissa.”

Suomessa painettujen sanoma- ja aikakauslehtien tilausten arvonlisävero nostettiin viime vaalikaudella nollasta kymmeneen prosenttiin. Digilehtien ja e-kirjojen veroa kuluttajat maksavat 24 prosenttia.

”Nyt on syytä jatkaa niin digitaalisten kuin painettujen mediasisältöjen verorasituksen alentamista kansallisilla päätöksillä, mieluiten vielä niin, että kaikki päätoimittajavastuun alaiset mediasisällöt ja kirjat siirrettäisiin alimpaan mahdolliseen alv-kantaan”, Viitasaari sanoo.

Hän muistuttaa, että mediasisältöjen verokannan alentaminen on tehokas demokratian ja sananvapauden tukitoimi, joka ei vääristä kilpailua.