Kuten Journalistiliitto on aiemmin todennut, yhteiskuntasopimuksen vaihtoehtona ollut pakkolakipaketti osuisi eri aloille epätasaisesti. Pakkolait kurittaisivat journalisteja kovemmin kuin useimpien muiden alojen työntekijöitä.

Yhteiskuntasopimus ei automaattisesti sido journalisteja, sillä Journalistiliitto ei kuulu sopimuksesta neuvotelleisiin keskusjärjestöihin, Savolainen sanoo.

”Yleinen linja kuitenkin vaikuttaa myös meidän neuvotteluihimme”, Petri Savolainen huomauttaa Journalistiliiton sivustolla.

”Esimerkiksi palkankorotuksista on vaikeaa neuvotella, jos voimaan tulee yhteiskuntasopimus, jonka mukaan palkat eivät nouse. Koska emme kuitenkaan ole yhteiskuntasopimuksen osapuoli, otamme itsenäisesti ja sopimusalakohtaisesti kantaa siihen, missä aikataulussa uudistamme omia sopimuksiamme”, Savolainen sanoo.