Osana yhdistymistä yhtiöt ovat jo aiemmin sopineet eräistä Talentum Media Oy:n ja Talentum Oyj:n toimintoja koskevista liikkeenluovutuksista. Liikkeenluovutusten yhteydessä noin 170 Talentumin työntekijää on siirtynyt Kauppalehti Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.2.2016 alkaen. Nyt suunnitelmana on yhdistää organisaatiot yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Kauppalehti Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintansa uudelleenjärjestämiseksi. Neuvottelujen piirissä ovat yhtiön toimitukset ja mediamyynnit tukitoimintoineen sisältäen Kauppalehti Oy:n palvelukseen Talentumista liikkeenluovutuksella siirtyneet henkilöt, yhteensä noin 230 henkilöä. Koko liiketoimintayksikön palveluksessa on noin 950 henkilöä.

Uudelleenjärjestelyssä tavoitteena on luoda uusi organisaatiorakenne, jossa poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja joka osaltaan siirtää tekemisen painopistettä kohti digitalisoituvaa mediakäyttöä toimituksissa ja mediamyynnissä. Alustavan suunnitelman mukaan henkilökunnan määrä saattaa vähentyä suunniteltujen toimien johdosta enimmillään 35 henkilötyövuodella.

– Niin Kauppalehden kuin Talentumin työntekijät ovat huippuammattilaisia. Kun olemme työskennelleet samalla toimialalla, on kuitenkin selvää, että toiminnassamme on ollut päällekkäisyyksiä. Nyt suunnittelemme näiden päällekkäisyyksien poistamista ja samalla pyrimme luomaan uuden organisaatio- ja toimintamallin, joka tulee olemaan kilpailukykyinen muuttuvassa mediamaailmassa, sanoo Kauppalehti Oy:n toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori.

Järjestely ei vaikuta Talentumin eikä Kauppalehden liiketoimintaan tai tuotteisiin, vaan niitä jatketaan normaalisti.

Alma Median ja Talentumin yhdistymisprosessin etenemiseen liittyen yhtiöt ovat aiemmin myös tiedottaneet muutoksista Talentumin johdossa, uuden liiketoimintayksikön johtoryhmästä sekä liiketoimintayksikön nimestä, Alma Talentista.